Boekgegevens
Titel: Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Auteur: Steynis, J.
Uitgave: Rotterdam: W.L. Stoeller, 1866
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 G 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203641
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Vorige scan Volgende scanScanned page
-160
met eenig jaar van onze tijdrekening overeenkomt, dan telt men bij
dat jaar het getal 4713.
Op die wijze kan men dan nu gemakkelijk het jaar van den zon-
necirkel, het guldengetal en het jaar van de indictie vinden. Zoo
heeft men voor 1865:
1865 + 4713 „ ^ ,
-28-• rest 26 of de zonnecirkel,
1865 -1-4713
-jg-, rest 4 het guldengetal.
1865 + 4713
rest 8 de romeiusche indictie.
Deel het jaartal door | 4
7
15
102. Bepaling van db chkisielijke feestdagen. De veran-
derlijke Christelijke feestdagen zijn van den Paaschdag afhankelijk.
Op het Concilie te Nicea in 328 werd bepaald, dat het Paaschfeest
gevierd zal worden op den Zondag, die op de eerste Volle Maan
na 21 Maart volgt en zoo die Volle Maan op eenen Zondag valt,
dan zal het Paaschfeest tot den volgenden Zondag uitgesteld worden.
Voor de berekening van het Paaschfeest kan men dezen regel volgen:
19 _
en noem de rest der deeling < b
{ c
Deel m + 19a door 30, en stel de rest der deeling gelijk d.
Deel n + 2b + 4c + 6d door 7, en stel de rest der deeling gelijk e.
De Paaschzondag valt dan in dat jaar op den
(22+d+e)"' Maart, als d+e kleiner dan of gelijk aan 9 is, of op den
(d + e—9)'" April, als d + e grooter is dan 9.
Men merke hierbij op, dat voor de Juliaansche tijdrekening altijd
m = 15 en n = 6 is.
Voor de Gregoriaansche tijdrekening zijn m en n veranderlijk en wel
van 1582 tot 1699 is m = 22 en n = 2,
„ 1700 „ 1799 „ m = 23 „ n=3,
„ 1800 „ 1899 „ m = 23 „ n = 4,
„ 1900 „ 2099 „ m = 24 „ n=5,
,. 2100 „ 2199 „ m = 24 „ n = 6.
Verkrijgt men tot uitkomst 26 April, dan moet Paaschzondag op
19 April gevierd worden, omdat dit nooit later dan 25 April mag
plaats hebben, eu verkrijgt men in de berekening 25 April, terwijl
d=18 en tevens a ^ 10 is, dan moet Paschen op 18 April vallen.