Boekgegevens
Titel: Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Auteur: Steynis, J.
Uitgave: Rotterdam: W.L. Stoeller, 1866
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 G 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203641
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Vorige scan Volgende scanScanned page
-151
dagea van de week niet op dezelfde datums. In een juliaauscb jaar
kwamen echter, zooals men ligt kau nagaan om de '28 jaren do
gelijknamige dagen op dezelfde datums voor. Die tijdkring werd
zonnecirkel genoemd.
Om dien zonnecirkel voor elk jaar van onze jaartelling te kunnen
bepalen is de tijdrekening zoodanig ingerigt dat liet 1"° jaar vau
onze jaartelling met het 10''" jaar van den toen loopenden zonne-
cirkel overeenkomt. — Telt men derhalve bij eenig jaartal, bijv.
1865 het getal 9, en deelt men deze som door 28, dan geeft het
quotiënt het aantal zonnecirkels aan, die er sedert het jaar 9 vóór
onze tijdrekening verloopen zijn, en de rest toont aan welk jaar van
den loopenden zonnecirkel wij hebben. Zoo geeft dan
1865 + 9
—— tot quotiënt 66, zoodat er sedert het jaar
9 vóór onze tijdrekening 66 zonnecirkels verloopen zijn, en tot rest
der deeling heeft men 26, zoodat 1865 het 26'" jaar van den 67'"°
zonnecirkel na het jaar 9 vóór Christus is. — In onze almanakken
vindt meu voor 1865 kortaf: zonnecirkel 26.
Het getal van den loopenden zonnecirkel voor eenig jaartal wordt
ook gevonden door 4713 bij het jaartal te tellen en de som door
28 te deelen, dan is de rest van de deeling het gevraagde getal. —
Wij zullen straks gelegenheid vinden om de reden van die handel-
wijze te verklaren.
Indien men van 1 Januarij te beginnen de dagen van elk zevental
of van elke week met de letters A, B, C, D, E, F enG bestem-
pelt, dan zal men bevinden dat alle Zondagen van een gewoon jaar
door dezelfde letter aangeduid worden. Die letter heet de Zondags-
letter. — Daar nu 1 Januarij altijd met A bestempeld wordt, zoo kan
men van eiken datum den naam van den dag bepalen, wanneer men
van eenig jaar de Zondagsletter weet. Is bijv. van 1865 de Zon-
dagsletter A, dan blijkt hieruit, dat 1 Januarij op Zondag valt.
Was van eenig jaar de Zondagsletter E, dan zou 1 Januarij op
Woensdag vallen.
In een schrikkeljaar is de volgorde der dagen tot 24 Februarij,
wat de Zondagsletter aangaat, gelijk aau die van een gewoon jaar.
De ingelaschte dag van Februarij is voor zulk een jaar de 25"'® dag
van die maand.
In den ouden romeinschen kalender was 24 Februarij de Sextus