Boekgegevens
Titel: Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Auteur: Steynis, J.
Uitgave: Rotterdam: W.L. Stoeller, 1866
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 G 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203641
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Vorige scan Volgende scanScanned page
-141
zoodat de versnelling der zwaartekracht op eenig hemelligchaam
^2-maal grooter is dan op de Aarde en bijgevolg zal ook de massa
van eenig ligchaam op eenig hemelligchaam eene drukking uitoefe-
nen, die ^-maal grooter is dan de drukking van diezelfde massa
op de Aarde.
Men zal dan vinden, als wij de drukking van eene eenheid van
massa op de Aarde gelijk 1 stellen:
Hemelligchamen. Drukking van eene massa-eenheid. Valruimte in één seconde.
Zon. 28,30 138,67 el.
Maan. 0,16 .0,78 „
Mercurius. 1,15 5,63 „
Venus. 0,91 4,46 „
Aarde. 1,00 4,9 „
Mars. 0,50 2,45 „
Jupiter. 2,57 12,59 „
Saturnus. 1,09 5,34 „
Uranus. 1,0 5 5,15 „
88. Storingen in de loopbaan der hemelligchamen. De in-
vloed, dien de hemelligchamen op elkander uitoefenen, maakt dat
zij niet juist in dezelfde banen kunnen blijven, die zij om eenig
punt onafhankelijk van de andere ligchamen beschrijven zouden.
Bewoog zich bijv. eenige planeet alleen om de Zon, dan zou hare
baan zuiver elliptisch blijven. Die planeet is echter op verschillende
gedeelten van hare baan meer of minder in de nabijheid van andere
hemelligchamen, welker stand ook veranderlijk is, en daar dezen
op haar hunne aantrekkende kracht uitoefenen, zoo moet zij nu
eens meer en dan eens minder van de baan afwijken, welke zij bui-
ten den invloed dier ligchamen zou gevolgd hebben. Deze afwij-
kingen zijn bekend onder den naam van storingen of pertnrbaties. —
Deze storingen zijn echter voor de planeten niet belangrijk, dewijl