Boekgegevens
Titel: Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Auteur: Steynis, J.
Uitgave: Rotterdam: W.L. Stoeller, 1866
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 G 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203641
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Vorige scan Volgende scanScanned page
-138
aantrekking het sterkst bij de onderste conjunctie, de buitenplane-
ten het sterkst bij de oppositie. — Maar evenzeer als de Aarde al
die ligchamen aantrekt, wordt ook zij aangetrokken door die allen.
Zetelt de aantrekkende kracht in de stof, dan zal zij moeten
toenemen naarmate een ligehaam meer stofdeelen bevat of grootere
massa heeft. Zoo is dan de aantrekkende kracht, die eenig ligehaam
op een ander ligehaam uitoefent, regtstreeks evenredig met de massa
van hét eerste ligehaam en omgekeerd evenredig met de tweede-magt
van de afstanden. Hebben wij nu een ligehaam, welks massa m
is, dan zal dit op een ander ligehaam, dat op eenen afstand r ver-
wijderd is, eene aantrekkende kracht uitoefenen, die afhankelijk is
van de waarde
m
7'
Bevindt zich nu de Maan op eenen afstand r van de Aarde, wel-
ker massa m is, en de Aarde van de Zon, welker massa M is, op
eenen afstand R, dan is de aantrekkende kracht van de Aarde op de
Maan afhankelijk van p-, en die van de Zon op de Aarde van
M
Stellen wij de wegen, die ten gevolge van die aantrekking in
één seconde de Maan en de Aarde naar het middelpunt harer banen
bewegen, voor door f en F, dan is
Maar naar (86) is
, ^ m M
f: ï' =7» = en dus
■ t» •
m M _r R
r*' R' ~ t' ■ T"
of
De massa van de Aarde staat dus tot de massa van de Zon in regte
reden van de derde-magten van de afstanden van de Maan tot de
Aarde en van de Aarde tot de Zon en in omgekeerde reden van de
vierkanten van de omloopstijden van de Maan en van de Aarde. —
Zoo is dan ook de massa vau elke planeet tot de massa van de Zon
in reden als de derde-magt van den afstand dier planeet tot hare