Boekgegevens
Titel: Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Auteur: Steynis, J.
Uitgave: Rotterdam: W.L. Stoeller, 1866
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 G 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203641
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Vorige scan Volgende scanScanned page
! Bs^crlar
ir^
BE
landsch Sdioclmussiiri]!
I /J-TSTEBJDAI^I. \
G IN S E LXN _______:
KOSMÜGRAPHIE.
INLEIDING.
De wetenschap, die zich met de beschouwing vau de hemellig-
chamen, ook in hunne onderlinge betrekking bezig houdt, noemt
men Wereldbeschrijving of Kosmographie. Zij stelt zich vooral ten
doel het zamenstel van het heelal na te sporen, en den invloed der
phjsische wetten na te gaan bij de verschijnselen, die ziet aan de
hemelligchamen openbaren. Dat alzoo niet alleen de bewegingsver-
schijnselen van de wereldbollen, maar ook hunne natuurkundige ge-
steldheid tot het gebied der Kosmographie behoort, en dat dus niet
alleen de invloed van de zwaartekracht, maar ook die van het licht,
de warmte, de elektriciteit en het magnetisme, moet worden nage-
gaan, laat zich gereedelijk erkennen.
De Aardrijksbeschrijving of Geographie, die meer uitsluitend de
beschrijving van de Aarde ten onderwerp heeft, kan in zulke bij-
zonderheden afdalen, welke niet bij andere hemelligchamen zijn na
te gaan, en, ofschoon zij als een onderdeel van de Kosmographie kan
beschouwd worden, zoo kan zich een Leerboek voor de Kosmogra-
phie niet inlaten met het klimaat, de weersgesteldheid, de voort-
brengselen en dergelijken, van bepaalde gedeelten van het oppervlak
der Aarde.
Wel kunnen wij tot de Kosmographie brengen de kennis van den
vorm, de grootte, de beweging van de Aarde, de plaats- en tijd-
bepaling op dat hemelligchaam, alsmede de verschijnselen, die met