Boekgegevens
Titel: Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Auteur: Steynis, J.
Uitgave: Rotterdam: W.L. Stoeller, 1866
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 G 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203641
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Vorige scan Volgende scanScanned page
-4
riDgen. De schijnbare afmetingen van die ringen en van Satur-
nns zijn:
middellijn van Satnmns 18",
middellijn van den buitencirkel van den bnitensten ring -lO",
,, „ „ binnencirkel „ „ „ „ 35",
„ „ bnitencirkel „ „ binnensten ,, 34",
„ ,, „ binnencirkel „ „ „ „ 26',
breedte van den bnitensten ring 2,5",
„ „ binnensten ring 4 ",
ruimte tusschen de ringen 0,5 ",
ruimte tusschen Saturnus en den ring 4,5".
Dewijl nu de middellijn van Saturnus ongeveer Ö^-maal grooter
is dan die van de Aarde, zoo kan men ligt tot de afmetingen der
ringen besluiten, en nagaan welk een verbazend verschijnsel dit stel-
sel van ringen voor verschillende punten op de planeet zal moeten
opleveren.
Saturnus is, voor zoo ver men weet, omringd door 8 bijpla-
neten.
6". ÜBAsrs. In 1781 ontdekte Herschel in de Tweelingen eene
nieuwe planeet, die later L'ranns genoemd werd. Haar siderische
omloopstijd is 84 jaar 5 dagen en bijna 20 uren. De gemiddelde
afstand van de Zon is 19,182-maal die van de Aarde tot de Zon.
In hare oppositie is de schijnbare middellijn 4,3" en hieruit volgt
dat haar middellijn 7466 mijlen of ongeveer 4^-maal die van de
Aarde bevat. De escentriciteit van hare baan is 0,0466; de lengte
van het perihelium 167,36°; de lengte van den klimmenden knoop
72,85°. Twee op elkander volgende oppositiën liggen voor deze
planeet slechts graad van elkander. Hare lengte was op 1 Sep-
tember 1865 omstreeks 90°, zoodat zij toen in het teeken 55 kwam,
en daarin blijft tot in het begin van 1872. — Omtrent de natuur-
lijke gesteldheid van deze planeet, welker baan eenen hoek van 0,77
graad met de baan der Aarde maakt, valt weinig met zekerheid te
zeggen. Zij is van eenige, misschien zes, bijplaneten vergezeld.
7°. Neptcstts. In 1846 werd buiten de baan van Uranus een
planeet ontdekt, die den naam van Neptunus verkreeg. Het bestaan
en de plaats van de planeet had men vooraf door berekening aange-
wezen. De siderische omloopstijd van deze planeet bedraagt om-
streeks 165 jaar. De gemiddelde afstand van de Zon is omstreeks