Boekgegevens
Titel: Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Auteur: Steynis, J.
Uitgave: Rotterdam: W.L. Stoeller, 1866
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 G 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203641
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek voor de beginselen der kosmographie
Vorige scan Volgende scanScanned page
-95
lijk het is met eenige naauwkeurigheid daartoe te besluiten, laat
zich reeds opmaken uit hetgeen omtrent het bepalen van den afstand
blijkt: want een verschil 0,01" in parallaxis zou reeds maken, dat
Wega in de Lier 340 duizend zonne-afstanden verder zou staan
dan nu bepaald is, — ja zelfs de bepaling van den afstand der Zon
is nog verre van naauwkeurig te zijn.
DE PLANETEN EN HARE BETREKKING
TOT DE ZON.
58. Onderscheid tusschen planeten en vaste sterren. Zooals
wij vroeger opmerkten geschiedt de schijnbare beweging van alle
lichtende ligchamen aan het hemelgewelf dagelijks van het Oosten
naar het Westen. De sterren, welke bij die beweging steeds tot
elkander denzelfden stand behouden, noemt men vasle sterren,
terwijl de sterren, die geen eigen licht bezitten en in stand ten
opzigte van de verschillende onveranderlijke sterregroepen verande-
ren , planeten of dwaalsterren genoemd worden. — Bij eene opper-
vlakkige beschouwing doen zich de planeten als vaste sterren voor,
maar door eenen kijker gezien vertoonen zij wegens haren minderen
afstand voor ons meetbare middellijnen, hetwelk bij de vaste sterren
tot nu toe niet het geval is. — Bij eene voorgezette aandachtige
beschouwing van het hemelgewelf laten zich met het bloote oog vijf
planeten onderscheiden, die reeds bij de ouden bekend waren, als:
Mecurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. Tot de planeten
behoort ook de Aarde. — Verder zijn er nog planeten, die alleen
door goede kijkers kunnen worden waargenomen.
Al deze planeten wentelen, zooals wij nader zullen zien, even als
de Aarde om de Zon en staan onder haren invloed. — Bij sommige
planeten komen kleine bollen voor, die zich om haar bewegen, met
die planeten den weg om de Zon afleggen, en bijplaneten, satellie-
ten, manen of wachters genoemd worden. Terwijl eene menigte
kleine planeten onder den naam planetoïden of asteroïden bekend zijn.
59. Schijnbare beweging der planeten. De banen, welke de
genoemde planeten aan het hemelgewelf beschrijven, blijven zeer
nabij den schijnbaren weg van de Zon. Hare beweging geschiedt