Boekgegevens
Titel: Beschouwingen over het Athenaeum illustre en het onderwijs in Amsterdam
Auteur: Pinner, Julius
Uitgave: Amsterdam: M. Schooneveld & Zoon, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Pijn. 39-9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203625
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Universiteiten, Athenaeum Illustre, Amsterdam (stad)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwingen over het Athenaeum illustre en het onderwijs in Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
Weldra zal, door een nieuw voorstel van ]?urgemeester
eu Wethouders, de uitbreiding van het Athenaeum of de
oprigting eener Universiteit binnen Amsterdam M'eder ter
sprake komen, en het is zelfs te verwachten, dat de voor-
standers van dit plan eindelijk zullen zegevieren. Het is te
bejammeren, dat, in weerwil van het gewigtige van het
onderwerp, cte publieke opinie, of beter de burgerij eene
lijdelijke houding bij dergelijke discussiën aanneemt, en
het is daarom de pligt van ieder, die zijne gedachten over
deze zaak heeft laten gaan, zijne stem te verheffen en dc
openbare meening op te wekken.
]De eerste en trouwens de eenige vraag, die te beant-
woorden valt, is: bestaat er belioefte aan de uitbreiding
van het Athenaeum of aan dc oprigting eener Universiteit,
of zelfs aan het behoud van de tegenwoordige inrigting voor
hooger onderwijs binnen Amsterdam?
Het behoeft geen betoog, dat, bij ccne bevestigende be-
antwoording dezer vraag, en ]5. en AV. èn Curatoren cn ein-
delijk de Professoren aan het Athenaeum bij den llaad der
gemeente gehoor moeten vinden: zonder uitbreiding of verbe-
1*