Boekgegevens
Titel: Beschouwingen over het Athenaeum illustre en het onderwijs in Amsterdam
Auteur: Pinner, Julius
Uitgave: Amsterdam: M. Schooneveld & Zoon, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Pijn. 39-9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203625
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Universiteiten, Athenaeum Illustre, Amsterdam (stad)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwingen over het Athenaeum illustre en het onderwijs in Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
Wij ontveinzen niet, dat de invoering van een algemeen
middelbaar onderwijs en het openen van algemeene scholen
ook toegankelijk voor de kleinste fortuinen en zelfs voor
hen, die met geen aardsche goederen gezegend zijn, belang-
rijke zwarigheden zullen ontmoeten, doch deze zijn van tij de-
lijken aard en zullen zeer spoedig kunnen worden overwonnen,
In de eerste plaats het vooroordeel tegen openbare scho-
len, vooral, wanneer hare bevolking van gemengden aard
zal zijn. Wij hebben reeds hierboven getracht te betoo-
gen, dat men aan deze strekking, die elke assimilatie der
bevolking tegengaat, op gronden eener welbegrepen staat-
kunde, niet te veel moet toegeven. Indien het eene waar-
heid is, dat een wetgever de vooroordeelen en zeden der
bevolking in dier voege moet eerbiedigen, dat hij haar zelfs
het goede of betere niet mag opdringen, is het evenzeer
waar, d^t eene regering niet mag schromen het goede tot
'stand te brengen, uit vrees bestaande vooroordeelen te kwet-
sen, Het is genoeg, dat de wetgever.,aan de bevolking
vrijheid en keus laat. Zoo zijn wij groote voorstanders van
het obligatoire lager onderwijs; maar wij zouden er bezwaar
in vinden, dit in ons klassieke land dgr vrijheid in te voeren,
omdat men hierin een vergrijp tegen de individuele vrijheid,
welligt tegen de vaderlijke magt zoude zien. Wil een klein
gedeelte der bevolking geene openbare, of althans geene
algemeene scholen, welnu, dan moet de wet haar niet willen
dwingen, de kinderen naar zoodanige scholen te zenden;
maar de overgroote meerderheid der bevolking mag daarom
niet verstoken blijven van het genot van een goed onderwijs.
Zijn de openbare scholen goed, en leveren zij goede uit-
komsten op, dan zullen tegenzin en vooroordeelen slijten en
de particuliere school zal uitzondering, de openbare regel
worden.