Boekgegevens
Titel: Beschouwingen over het Athenaeum illustre en het onderwijs in Amsterdam
Auteur: Pinner, Julius
Uitgave: Amsterdam: M. Schooneveld & Zoon, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Pijn. 39-9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203625
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Universiteiten, Athenaeum Illustre, Amsterdam (stad)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwingen over het Athenaeum illustre en het onderwijs in Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
worden bestendigd. Vele paedagogen zijn van rneening, dat
het tegenwoordige stelsel van dagelijksche langdurige col-
lective opsluiting der jongelieden verderfelijk is en aller-
nadceligst op ligchaam en geest werkt; men wil het getal
der schooluren op hoogstens 24 's weeks verminderen en
aan de jongelieden meer gelegenheid geven tot ligchaams-
oefeningen en huiselijke studiën. Welnu, indien dit
rationele stelsel, gelijk wij hopen, zegeviert, dan zal eene
gelegenheid gevonden worden voor de jongelieden op de
middelbare scliolen, die zich tot de geleerde studiën voor-
bereiden, om de oude talen grondiger te beoefenen, en
een gedeelte der schoolvrije uren aan deze talen kunnen
worden gewijd, terwijl in de overige vakken van onderwijs
alle kweekclingen denzelfden weg zullen kunnen bewande-
len. Overigens zullen op kleinere plaatsen in ons land, ter
besparing van kosten, gymnasiaal- en reaal-onderwijs moeten
vereenigd worden.
Wij hebben met veel genoegen vernomen, dat het Gym-
nasium te Amsterdam in den laatsten tijd, dank aan de
nieuwe directie (wij vragen verschooning, dat wij ook over
personen spreken; wij hebben dit tot dusverre met opzet
vermeden, ten einde zooveel te vrijer tegen versletene en
onbruikbaar geworden stelsels en tegen vooroordeelen te
velde te kunnen trekken) op den weg van vooruitgang is.
Eene strenge, onverbiddelijke schooltucht, gedurende eenige
jaren vol te houden, al ware het met geldelijkeopofieringen
gepaard, zal er spoedig toe bijdragen het Gymnasium tot eenen
ongekenden bloei te brengen. Eene vermindering der school-
uren, vermeerdering van het getal docenten, die doorgaans
niet meer dan 15 tot 18 uren 's weeks onderwijs geven, eene
goede inrigting voor gymnastiek, het herstel van het quart
(Theure na elke les, meer toezigt en mindere bemoeijing
3