Boekgegevens
Titel: Beschouwingen over het Athenaeum illustre en het onderwijs in Amsterdam
Auteur: Pinner, Julius
Uitgave: Amsterdam: M. Schooneveld & Zoon, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Pijn. 39-9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203625
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Universiteiten, Athenaeum Illustre, Amsterdam (stad)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwingen over het Athenaeum illustre en het onderwijs in Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
streven naar ontwikkeling van verstand en hart en naar
onafhankelijkheid.
Trachten wij thans de middelen aan te wijzen, om dit
groote doel te bereiken. Getrouw aan ons stelsel, blijven
wij volhouden dat op 's lands regering de pligt rust om een
algemeen, openbaar en goedkoop ouderwijs in te voeren, of
althans met behulp der gemeenten te organiseren. Onze
Ilooge Eegering schijnt tot dusverre de noodzakelijkheid
daarvan niet te hebben ingezien; trouwens zij werd daartoe
noch door 's lands vertegenwoordiging noch door de bevol-
king krachtig genoeg aangespoord of aangemoedigd. Al-
hoewel wij ons voorgenomen hebben, zooveel mogelijk in
dit geschrift aan de politiek van partijen vreemd te blij-
ven, kunnen wij desniettemin de opmerking niet onder-
drukken, dat het vreemd is, dat de constitutionele partij
en hare leiders, die zich zoo dikwijls hebben beklaagd over
onverschilligheid bij een groot deel der natie omtrent de
uitoefening harer politieke regten en over de laauwheid in
de vervulling van hare politieke pligten, tot dusverre niet
hebben ingezien, dat, men grondwettige instellingen
als de onzen bestendigen, consolideren en tot nut der natie
doen strekken, het volksonderwijs van dien aai'd moet zijn,
dat de groote meerderheid der natie de instellingen leert
begrijpen, beoordeelen en daardmr beminnen.
Wil dus het stedelijk bestuur de //zedelijke kracht van
Amsterdams bevolking" behouden, dan is het zijne eerste
taak, inrigtingen van onderwijs in het leven te roepen,
geschikt om aan de geheele bevolking //zedelijke kracht"
te geven. Dit kan geschieden door zich aan het hoofd
eener nationale beweging te plaatsen en de Hooge Eegering
op dien weg mede te slepen. Het geheele vraagstuk zal
zoo doende eene spoediger en betere oplossing verkrijgen,