Boekgegevens
Titel: Beschouwingen over het Athenaeum illustre en het onderwijs in Amsterdam
Auteur: Pinner, Julius
Uitgave: Amsterdam: M. Schooneveld & Zoon, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Pijn. 39-9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203625
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Universiteiten, Athenaeum Illustre, Amsterdam (stad)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwingen over het Athenaeum illustre en het onderwijs in Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
linanciüle positie. De rijke melkboer blijft in het oog der
wereld — melkboey^; — de zoon van den armen melkboer,
die toevallig door kunde en beschaving den kundigen en
beschaafden Jils de familie evenaart, houdt op, alweder in
het oog der wereld, zoon van den armen melkboer te zijn.
Dit is, Gode zij dank, de loop der dingen; beschaving en
kunde imponeren zelfs in maatschappijen, waarin het bezit
cene voorname rol speelt.
Maar er is nog meer! Wij wensclien ons voor een
oogenblik te plaatsen geheel en al op het gebied van het
stoffelijke, te meer omdat hier te lande de rijkdom
nooit tot eene zedelijke verbastering der natie geleid en
de godsdienstzin haar altijd voor uitspattingen bewaard heeft.
Ilct stelsel van kasten en van petrifiëren van standen heeft
tot gevolg, dat in een land als het onze, in eene stad als
die onzer inwoning, krachten ontbreken om den voorspoed cn den
roem in handel, nijverheid en scheepvaart te handhaven en te
beliouden. liet zijn juist de vooruitstrevende krachten der
niet-hezitiende klassen, die onophoudelijk moeten vervangen
dezulken, die reeds tot het bezit gekomen zijn. Het is onregt-
vaardig aan onze rijke lieden te verwijten, dat zij hunne
aanzienlijke kapitalen niet aan den handel toevertrouwen;
maar wie zijn de representanten van dien handel cn waar
is de handel, die kapitalen mist? Is er ée'u van Amster-
dams duizenden jongelingen uit de nietbezittende klassen
gevestigd aan de Oost-, Middellandsche of Zwarte zee, in
Noord-, Centraal- of Zuid-America, in Aracan of China?
Zijn deze landen, althans het littoraal, niet door Duit-
schers, meestal van Bremen en Hamburg, en door Engel-
schen, als het ware bevolkt ? Vragen wij onder anderen
onzen reeders, of niet bijna al hunne corresjiondenten
in de Chinesche wateren Duitschers zijn? Wij hebben nog