Boekgegevens
Titel: Beschouwingen over het Athenaeum illustre en het onderwijs in Amsterdam
Auteur: Pinner, Julius
Uitgave: Amsterdam: M. Schooneveld & Zoon, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Pijn. 39-9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203625
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Universiteiten, Athenaeum Illustre, Amsterdam (stad)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwingen over het Athenaeum illustre en het onderwijs in Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
-'^'•'andsc'! Schooinnr-eum
17
AMSTERDAM
komt dus daarop neder, dal de jongelingin den' ri'yèl
zijn l?'''^ of ISde jaar de scholen bezoekt cn daarin, zoo niet
voor een speciaal vak, althans zoodanig wordt gevormd en be-
schaafd, dat hij later tot de meeste beroepen geschikt wordt.
Wel is waar, worden de moderne talen bij dit onderwijs
verwaarloosd of althans niet genoeg beoefend, (een verwijt
hetgeen men tegenwoordig ook in Uuitschland en vooral bij
ons aan dit stelsel van onderwijs maakt), maar vergeten wij
niet, dat hier te lande daaromtrent in het algemeen het
allerschadelijkste vooroordeel hcerscht; immers de kennis der
moderne talen is bij ons het criterium ccner beschaafde op-
voeding, het eenige en onmisbare vade- mecum der betere
klassen in de maatschappij. Onzes inziens vergeet men , dat
de grondige kennis der Latijnsche en vooral der landtaal
(wij spieken van hoogere taalkunde) voldoende is tot het
spoedig cn gemakkelijk aanleeren van Fransch, Engelsch en
lloogduitsch, althans in die mate, als men deze talen in het
verkeer noodig heeft. De grondige keiuiis van taalkunde in
heb algemeen is voldoende om cene vreemde taal te leeren;
de moeijelijklieden zijn zuiver materieel en met een wei-
nig geduld en een goed geheugen komt men ze gemakkelijk
te boven. Ook dit loeren ons de Duitschers, die, in de
geheele wereld als kooplieden verspreid, waarlijk ten dien
opzigte geene hinderpalen ontmoeten. Dit is in elk geval
waar , dat ons stelsel van onderwijs, lietwelk daarin bestaat,
om gedurende 5 of 6 jaren niets anders te doen, dan in
vreemde talen te leeren declineren, conjugeren en machinaal
vertalingen te maken, zeker niet geschikt is liet verstand
te ontwikkelen; integendeel, het is ecu domper voor den
geest, zonder dat daardoor zelfs het doel, om vrecmdntalen
aan te leeren, behoorlijk bereikt wordt, immers hoe weinige
dezer jongelingen hebben een begrip van den geest der