Boekgegevens
Titel: Beschouwingen over het Athenaeum illustre en het onderwijs in Amsterdam
Auteur: Pinner, Julius
Uitgave: Amsterdam: M. Schooneveld & Zoon, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Pijn. 39-9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203625
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Universiteiten, Athenaeum Illustre, Amsterdam (stad)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwingen over het Athenaeum illustre en het onderwijs in Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
]f5
céii van dc tien, betalen geene of slcclits de liclft der
schoolgelden; de overigen worden tegen 30 tot 45 gulden
's jaars in alle vakken van het gymnasiaal onderwijs opge-
leid. Daarbij komt het groote getal progymnasiën, real-
scholen, liooge burgerscholen enz., insgelijks openbare in-
stellingen, voor een ieder en tegen een niet noemenswaardig
schoolgeld toegankelijk. Berlijn, met hot dubbele onzer
bevolking, heeft zeven gymnasiën met circa 3500 kweeke-
lingen. ])oor deze profusie van scholen is het grootste
gedeelte der stedelijke bevolking in staat een grondig on-
derwijs tc genieten niet alléén in het Latijn en Grieksch,
in de kennis der oudheid, maar ook in de wiskunde, al-
gemeene en vadcrlandsche geschiedenis, aardrijkskunde, na-
tuurlijke geschiedenis, natuurkunde, lloogduitsche taal cn let-
terkunde. Li al deze vakken zijn de meeste jongelieden,
die zich aan handel, nijverheid en zelfs aan ondergeschikte
maatschappelijke beroepen wijden, even ver, zoo niet ver-
der, dan onze jongelingen, die op onze hoogescholen de
propaedeutica hebben geabsolveerd. Vooral wordt dc lloog-
duitsche taal grondig eu naar het Beckersche stelsel of dat
zijner talrijke volgelingen beoefend, en wie met de moeije-
lijkheden dezer taal en de Beckersche méthode bekend is,
zal ligt kunnen bevroeden, dat zelfs zij, die zich minder
op de studie der oude talen en der wiskunde toeleggen,
alléén door de wijze van beoefening hunner eigene taal,
oordeelkundig leeren denken, spreken en schrijven en tot
eene (menschelijk gesproken) hooge verstandsontwikkeling
komen. Voor dit onderwijs wordt in den regel de leeftijd
van 12 tot 18 jaren besteed; verscliijnselen te Amsterdam
gewoon, om namelijk jongelingen van 12 tot 15 jaren als
kantoorloopers en copiïsten te zien gebruiken en misbruiken,
zijn in Duitschland zeldzaam, liet stelsel van opvoeding