Boekgegevens
Titel: Beschouwingen over het Athenaeum illustre en het onderwijs in Amsterdam
Auteur: Pinner, Julius
Uitgave: Amsterdam: M. Schooneveld & Zoon, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Pijn. 39-9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203625
Onderwerp: Onderwijs: tertiair onderwijs
Trefwoord: Universiteiten, Athenaeum Illustre, Amsterdam (stad)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beschouwingen over het Athenaeum illustre en het onderwijs in Amsterdam
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
houden, dat het de taak is der Hooge Regering om cene
geneeskundige school te Amsterdam op te rigten en dat de
lasten daarvan door de geheele natie moeten worden ge-
dragen.
In genoemde voordragt van B. en W. aan den Eaad
lezen wij: //het voegt uwer Vergadering thans, hare stem
te doen hooren tot behoud van de zedelijke kracht,
waardoor Amsterdam zich staande houdt." Deze hoog-
klinkende woorden zijn eene gelukkige vertaling van het
Engelsche knowledge is power. (Baco's bekende spreuk: et
seientia ipsa potestas est). In een tijd, die geroepen schijnt
te zijn elk monopolie van individuen van klassen en
natiën te fnuiken, en waarin de vrije concurrentie of liet
misbruik daarvan zelfs tot een helium omnium contra omnes
leidt, is kennis en wetenschap magt. Zelfs handel en
nijverheid hebben opgehouden empirisch te zijn en overal
zien wij vooruitgang, bloei en welvaart gepaard gaan met
en als een gevolg van beschaving en grondige vorming.
Het is dus eene waardige taal in den mond van het
Bestuur van de heerlijke en nog steeds groote en trotsche
Amstelstad, om aan de burgervertegenwoordiging in her-
innering te brengen, dat zij ook voor het behoud der ze-
delijke kracht harer ingezetenen moet zorg dragen. Maar,
vragen wij nogmaals, heeft het Athenaeum tot dusverre
een middellijken of onmiddellijken invloed op de zedelijke
kracht der bevolking uitgeoefend? Deze zedelijke kracht
kan zich alleen openbaren hetzij door de verspreiding van
kennis, beschaving en smaak over de geheele bevolking der
stad, hetzij door belangrijke ontdekkingen op het gebied
der speculative en exacte wetenschappen, die zich als het
ware vereenzelvigen met het Athenaeum, met de school.
Het een noch het ander heeft plaats gehad, niettegen-