Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
ALLERLEI. 33
« 15. -ïieriTiisvcrmakcn voor <le Jeugd.
«16&17. lïijbclsche Tafercelen voor Kinderen.
« 18 Vlijl Beloond, Rcn aangenaam geschenk voor de Jeugd.
« 19. ABE Boekje voor Lieve Kinderen, met plaatjes en rijmpjes.
« 20. Kleederdragt van verschillende Volkeren, in Afbeeldingen.
« 21. De Klêeren maken den 3Ian.
cc 22. liet Dagelijksch Brood, in Alhceldingen.
cc 23. De Burger-maalschappij, in Afhceldingcn.
cc 24. Speeluren, in 25 Arbecldingen.
cc 25. De natuur, in 12 Afbeeldingen.
« 26. Hel Groenboerfje.
a 27. De kleine Menagerie voor kinderen.
<c 28. Kooplieden aan den \Vcg.
cc 29. lïet Jieiizenboekje.
cc 30. Vriendje dit is van uwe Gadinj.
a 31. De haringvisscherij.
cc 32, Gcschicdcnis van Blesje het paard.
c< 33. liet visscherslevcn.
cc 34. Geziglen uit de Tooverlantaarn.
Deze Prentenhoelxjes in 34 dijferentc soorten» met gekleurde mo-
slagen^ zijn elk voorzien met 12 tot 25 plaatjes lerwijl elk plaatje
door een lief versje in den regten kindertoon^ is opgehelderd.
By getallen zijn No. 1, 2, 4 tot 33 tegen 3 Gen ten; idem gek 1 en r d
tegen 5 Centen per stuk verkrygbaar, lerwyl alleen No. 3 de helft
duurder is.
ALLERLEI.
d ANCONA'8 BRUILOFTS-GEDICHTEiV, aan ontlerlrouwden,
Jonggehuwden , Koperen- , Zilveren- en Gouden-Paren,
voor alle Betrekkingen, alsmede van de Bruidegoms aan
de Gaslen.............ƒ 0.50.
____ BREÏLOFTS-TOASTEN VOOR BEN BESCHAAF-
BEIN STAND, zijnde tevens eene Handleiding voor Cere-
moniemeesters. Twee voorbeelden voor elke betrekking,
ivelke men, zonder Dichter te zijn, naar omstandigheden
kan wijzigen en veraiideren......../' 0.75.
FEEST-TOASTEN VOOR DEN BESCHAAFDEN
STAND, voor Verjaar-, Oudejaars- Avond-, Collegie-
en andere Partijen, Festiviteiten, Maaltijden, enz. enz.
J\cee voorbeelden voor elke betrekking, welke men, zonder