Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
voor 1)e jeugd.
De naam van SCHMID, don S ch-ijver van de Kersavond, dc Paasch-
eïjercn enz. , maakt elke aanbeveling van deze verhalen als overbodig-
y,ij ^vloeiden uit de pen — neen, uit het vrome hart van den tachtig-
jarigen gi'ijze, cn leveren een treffend bewijs, hoe helder nog zijn hoottl
denkt, hoe warm zijne borst nog gloeit voor al wat goed is en edel.
Moge de eerwaardige man ook door deze zijne Geschriften in Nederland
Uj jongen en ouderen het getal zijner dankbare vrienden en vereerders
venneerderd hebben!
SUZAIVIVA FOHBERG, OF I)E GODSDIENST SCHENKT
GELUK EN VREDE. Een veihaal voor de jeugd. Naar
het Hoogduitsch- Mei -4 gekleurde plaaljes. . f 1.80.
Echte Godsdienstige denkbeelden worden iii^ dit ^Verkje ontwikkeld
die, onder den zegen des Heeren, gewis ingang in vele jeugdige harten
zullen vinden. De grondidee is: geluk en rust op tiarde onder alle
omstandigheden des levens kan enkel het uitvloeisel zijn van vertrouwen
op God en de betrachting van zijne geboden. En zou er eeu betere
grondslag voor het leven zijn? Zou de jeugd betere wenken kunnen
ontvangen. Gewis nietl
VERHALEN van Oud-Oom Jakob, aan Nederlandselie
Jongens en Meisjes, met 6 fraaije Staalgravures, f 1.00.
"Ik geloof, dat er schaars eeu knaapje of meisje zal gevonden wor-
"den , dat deze verhalen van Oud-Oom Jakob'niet met buitenge-
"woou genoegen zal lezen en herlezen, want zij zijn geheel in hunnen
»»geest gedacht, geheel naar hunne behoefte berekend." Ziedaar wat
eeu onzer vaderlandsche Schrij^ers en opvoedkundigen van dit Werkje
getuigt; en wij voegen er alleen bij , dat zes schoone stalen
platen ook hut uiterlijke van het Boekje een bevallig voorkomen geven.
VERTELLINGEN van de goede oude moeder Hubbard en
haar Hodje; eene engelsche gcsehiedenis voor Kinderen,
gr. 16° met 11 gekleurde plaatjes. druk. ƒ0.60.
PRENTENBOEKJES.
Kinderspelen voor de Jcngd.
Prentenboek voor kinderen.
Prenten A. H. C voor Kinderen.
Dicren-Galerij voor dc .Jen^jd,
Ambachten voor de Jeugd.
Aangenaarn-Allerlei voor de Jeugd.
Vcrmakelijk-Allerlci voor de Jeugd.
Prentenboek voor Leergrage Kinderen.
liet Dierenrijk in Arbeeidingen.
Prcnlcn-A-U-Boek voor Zoete Kinderen.
Twaalf Bedrijven, een Nuttig en Aangenaam Prentenboek.
De Verkeerde Wereld, voorgesteld in 25 Afbeeldingen.
Hel Buitenleven, voor dc Jengd in 15 Afbeeldingen.
1.
a 2.
» 3.
(1- 4.
«5.&6.
fc 7.
cc 8.
cc 9.
(c 10.
cc 11.
cc 12.
<c 13.
a 14.