Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOOR DE JEUGD. 31
gelegenheden yan eiken dag. Eene derde afdeeling behelst gebeden in bijzon-
dere omstandigheden. Loffelijke getuigschriften van de wijze, waarop hij
zieh vau zijne taak heeft gekweten, kan men vinden in het Tijdschrift
Maria cn Marlha voor Mei 1848, de Recensent, de 1'adert. Letteroef. en
anderen.
MOSTAARDZAADJE (Hel), Drietal Verli a I c n, voor Kin-
deren, met drie Staalplaten, in 8°. . . . ƒ 1.20.
De Schrijver van dit Drietal treffende Verhalen, versierd
met even zoo vele fraaije Staalgravures, gaf het den titel van
HET MOSTERDZAADJE, omdat hij, onder Gods zegen, dc hoop durft
koesteren, dat de hier in een bevallig kleed gehulde leeringen, gelijk zoo
vele zaadjes in het jeugdig hart gestrooid, daarin , als in eene welbe-
reide aarde, zullen opwassen, en vruchten dragen voor de aarde en
den hemel. En voorzeker, tot zulk een heerlijk doel zijn deze Verha-
len, die tot opschrift dragen: de kleine Schoorsteenveger, het gelukkige
Huisgezin en de Doodgraver, uitnemend geschikt, en geen jeugdig Lezer
zal ze kunnen lezen, zonder het heilig voornemen tot een' deugdzamen
levenswandel op te vatten.
NIERITSZ (GüSTAV.) HET TESTAMENT. Een verhaal
voor de jeugd. Naar het Hoogduitsch, 3Iet 8 gekleurde
plaatjes.............f' 1.40.
Nieritz heeft zich in zijn Vaderland eeu' goeden naam onder de
bekwame Schrijvers voor <lc jeugd verwoiTen. Zijn verhaaltrant is gelei-
delijk, boeijend, en doet, zonder overdrijving, in zijne verdichtingen,
het beminnelijke der dengtl tegenover het afschuwelijke der ondeugd,
treffend uitkomen. De tatereeleu, die hij schetst, zijn meest uit het
volksleven geuoincii: dit is althans het geval, met het bovenstaande
werkje, dat ieder gewis de overbrenging in onze taal zal waardig re-
kenen .
SGHMID (CHRI8T.), PAULINE. Een Verhaal naar
het Hoogduitsch met vier gekleurde plaatjes in , f 1.50.
---— DE CITROENHANDELAAR OF HET EINDE VAN
EENEN WOEKERAAR. Een verhaal voor de jeugd.
Naar het Hoogduitsch, Met 2 gekleurde plaatjes /'0.45.
- DE OUDE KRIJGSMAN EN ZIJNE KINDEREN.
Drie Rozen. Twee verhalen voor de jeugd. Naar het
Hoogduitsch. Met 2 gekleurde plaatjes. . . f 0.45.
------- HET VEHBORGEN KWAAD. Een verhaal uit
het leven, tot leering der jeugd. Naar het Hoogduitsch,
Met 2 gekleurde plaatjes.......f 0.50.
_____ EENE DORPS-GESCHIEDENIS OF DE GEVOLGEN
VAN DEN NIJD. Een verhaal voor de jeugd. Naar
het Hoogduitsch, Met 2 gekleurde plaatjes . f 0.50.
__DE BEELDSNIJDER VAN BRUGGE. Een ver-
haal voor de jeugd. Met 3 gekleurde plaatjes f 1.40.