Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
voor de jeugd,
KÓRBER. (PH.) K^MPFEPi'S REIS NAAR JAPAN. Een
verhaal voor cle jeugd. A^aar hei •Hoogduitsch, Met
een sfaalplaalje........... f 0.90.
-- EMANUEL, OF DE VERWOESTING VAN JE-
RUZALEM. Een verliaal voor de jeugd. A'aav het Hoog-
duitsch door P. Best. Met een staalplaatje . f 0.70.
WllLEM IJSBRANDSZ. i^enaamd BONTEKOE.
Zijne reizen in de Indische Zeeën, voor de jeugd ver-
taald. Naar het Hoogduilsch. Meteen staalplaatje/"0.70.
-DE VLIEGENDE HOLLANDER. Eene onderhou-
dende'geschiedenis voor de jeug^I. Akiar het Boogdidtsch,
Met een slaalplaatje..........f 1.00.
KAPITEIN JAMES COOK'S LAATSTE REIS IN
DE STILLE ZEE en zijnen dood op de dc Sandwichs-eilan-
den. Een verhaal tot leering en vermaak der jeugd-
Met 2 plaatjes.........../ 0.70.
De Duitsclie Schrijver Korher stelt zich hijzoiider ter taak, om be-
langrijke episoden uit de Geschiedenis, treffende biographim van beroemde
mannen, zoodanig in te kleeden, dat de jeugd ze niet enkel met genoe-
gen, maar ook met blijvende vrucht voor verstand en hart leest. De
bovenstaande Werkjes getuigen allen van zijn talent om als Schrijver
voor de jeugd op te treden. Zulke lectuur moest in de handen vau
eiken knaap, van ieder meisje wezen, want, zoo ergens, dan reikt hier
het nuttige aan 't aangename de hand; het hoofd wordt met historische
kennis verrijkt, en het hart als ongemerkt met edele gevoelens door-
trokken.
KRUIS (Bet) en de Halve Maan. A^aar het Iloogduitsch,
-Met eene plaat. In 8".........f 1.23.
"Indien belangrijkheid van inhoud, zedelijke strekking, boei jende vooi"-
ilragi cn zuivere stijl een geschrift aanspraak op belangstelling geven, dan
zal die gewis aan dit romantisch verhaal niet ontbreken, waarbij de Lezer
woi^dt verplaatst in het vermaarde Griekenland, tijdens het in onze
oeuw het tooneel van den worstelstrijd tusschen de ^r^jheid en de oudere
drukking was. Onder de vele en velerlei germaansche producten, die
men dezerdaags een Hollaiidsch kleed aantrekt, verdient dit voorzeker
eene eervolle onderscheiding."
MARKERS (B.), HET KIND IN OMGANG MET GOD of
Gebeden voor Kindereji van 3 tot 12 jaren. . f 0.3o.
De Schrijver van dit Werkje, van meening zijnde, dat men niet te
vroeg kan beginnen met de gedachten der kinderen tot-God en Gods-
dienst op te voeren , levert hier eene reeks van gebeden, zoo hi
j)róza als in poëzij. Zij zijn in 3 afdeelingen gesplitst. De eerste
bevat: gebeden voor kinderen van 3—7, de tweede voor kin-
deren van 7—12 jaren; deze dienen ten gebrnike bij de gewone