Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
rectüur voor de jeugd. ' 29
GEDICHTJES. VOOR DE BESCHAAFDE JEUGD. Bevalïeude
VerjaringS', Nmvjaars-, Bruilofis- cn Albumversjes. In
gr. 16''. Derde Vermeerderde Druk. / 0.60.
Eeu derde druk vau deze Gedichtjes (welker maker uiet meer
is) pleit voor hunne bruikbaarheid. Dankbaar voor het goed onOiaal, dat
zij moQten vinden, heeft de Uitgever dc herziening daarvan opgedragen aan
een' allezins daartoe bevoegden Schrijver, die niet alleen enkele leemten
heeft weggenomen, maar ook het werkje met eenige Gel e g e u h e i d s- en
Albumversjes heeft verrijkt, welke het gewis tot eene mV»wc
veling zullen strekken bij allen, wien het of aan deiï tijd of wel aan den
aanleg tot zelf-vervaardiging vau zulke stukjes ontbreekt.
GESCHIEDEIN IS JS^) van Mijnheer Kardoes eu Mejufvrouw
Muizenschrik, Met 16 gekleurde platen. Twecdc ver-
meerderde druk.........ƒ 0.90.
Wie zijnen kleinen een. lief Geschenkje wil geven, dat hun iu
onschuld zal doen lagchen cn hunnen leeslust zal oj)wekkcn, koope hun
dit met lieve Plaatjes versierd Boekje. Ook vau de zijde der verzen-zelven,
waarin het klein verhaal gekleed is, verdient het adnbeveling.
KRAMERS. Jz. (J.) KEUR VAN FABELEN VOOR DE NEDER-
LANDSCHE JEUGD in versmaat, Mei plaatjes /"l.OO.
De Vaderlandsche Letter-Oefeningen, de Nieuwe Bijdragen voor Opvoe-
ding en Onderwijs, hebben van dit lieve Boekje een allergunstigst ver-
slag gegeven, de strekking goedgekeurd en de poëzij als los, zuiver eu
bevallig geroemd.
KINDERVREUGD OF LEERZAAM EN AANGENAAM TIJD-
VERDRIJF, met 64 plaaljes, door de kleinen zelf Ie kleit-
ren.....-.........f 0,70.
Een tekst van maar weinige regels heldert elk der 64 plaatjes op.
Eerstbeginnende lezers zullen zich er gaarne mede bezig houden en het
kleuren der plaatjes kau hun eeu aangenaam tijdverdrijf zijn.
KINDERVRIEND (De), oï Zedelijke Fertellingen voor de Jeugd,
met 6 fraaije Staalgravures, in karton, ƒ 1.60.
Een dertigtal verschillende onderwerpen aan het jeugdige leven of ook
aan het gebied der wetenschappen en Kunsten ontleend, alles in lossen be-
valligcu stijl behandeld, overal met gczuntl voedsel voor verstand en hart
rijkelijk gestoffeerd, en met zeer fraaije staalgravures opgeluisterd--
Ziedaar wat dit W^erkje aanbiedt. Ook kleinigheden, zooals raadsels
gezelschapsspelen, rekenkundige aardigheden, geeft
het op den koop toe.