Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
voor de jeugd. 27
ELIZA, of DE VROUW ZOO ALS ZIJ BEÏIOORT TE ZIJN;
Dazv de z e V e ii d e boogduitsche uitgave. , . /* 0.90.
Een levendig, bezield tafereel van de Vrouw, gelijk zij
in de gewone en buitengewone omstandigheden des levens als meisje, maagd,
verloofde, gade en moeder behoort te zijn. Dit zoo onderhoudend boek ver-
dient geenszins , met vele anderen door den stroom der vergetelheid
verzwolgen te worden. Wee den man, die het kan lezen, zonder zijne
borst warmer te voelen kloppen voor Vrouwenwaarde! Maar driewerf wee
der vrouw, die na volbragte lezing den wensch niet vormt en het voor-
nemen opvat om ook eene E 1 i z a te worden !

d). VOOR DE JEUGD.
BRUINSES (A. G), AVONDSTONDEN, Driehd Verhalen van
eenen Grijsaard. Met drie Staalplaten in 8', . ƒ 1.10.
Een drietal verhalen, van welke men de getuigenis mag geven, dat
zij onvermijdelijk een drietal vruchten zullen dragen: vermaak, leering
en stichting. Een drietal keurige staalgravures zetten het
Werkje geen' geringen luister bij.
BRUINSES. (A. G.) DE GRIJSAARD ONDER DE KINDEREN.
Vier verbalen voor de jeugd. Met 4 platen . Z'0.90.
Dit viertal verhalen, oorspronkelijk voor de Nederlandsche jeugd be-
werkt, onderscheidt zich gunstig van vele soortgelijke producten, door
eenvoudige, kinderlijke voorstelling, die niet tot het kinderachtige af-
daalt. De Grijsaard is een verstandig en gemoedelijk verteller, en het
jonge volkje zou wel van alle smaak en gevoel beroofd moeten zijn,
om niet met welgevallen en stichting naar hem te luisteren.
BLOEMENDAL (A- c), HET LIEVE BOEK, mei Acht zeer
fraaije gekleurde Plaatjes. Tweede druk . f 1.10.
W^ie zijne lieve Kleinen eens regt blij wil maken, schenke hun dit
Lieve Boek, dat zijn' eenvoudigen naam ten volle verdient. Zij zullen
de versjes, die bij de allerkeurigste plaatjes staan , van zelf in hoof<l
en hart prenten, want zij zijn geheel in den kindergeest geschreven
en vloeijen zoo los als bevallig daarlieen.
BLOEMEN, AAW PiAARSTiGiiEtD EN DEUGD GEWIJD, in Ferhü'
len voor de Jeugd, met 7 gekleurde plaatjes in gr. 16".
2' druk..............r 0.70.