Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
lectuur vaw luim, sma.ak.
WINTER (AMALIA), UREN AAN KINDERLIJKE GODS-
DIENST GEWIJD. 3l€i eene Staalgravure, druk. fi,10.
Wie met de Sclirijfster van dit werkje vau meeniiig is, dat men de
kinderen niet te vroeg aan denken kan gewennen, en hunne gedachten
op God en hnime pligten helioort te leiden , zal er gewis een geschikt
middel in vinden om dit doel te hereiken. De hier behandelde onder-
werpen zijn: Dc Geboortedag.— Het Gebed. — Het Spreken. —Het Zwij
gen. — Het ïfemchen. — De Gehoorzaamheid — De Pligten jegens Dieren. —
Gods stem aan het menschenhart. — ff'ie is mijn naaste? — De Gebrekkelijken.
Waardeer ook de qcringen.--De eene zonde is dc moeder van de andere. —
yriendschap. — Onverdraagzaamheid. — Genot der vreugde.— Over Droo-
rnen. — Het strei'Cn naar licht.

b). VAN LUIM, SMAAK.
ALFKEN (AMELIA), DE PANTOFFEL-REGERING, of de
Kunst om de Mannen onder het Juk te brengen en te he-
heerschefi. Een onmisbaar handboekje voor elke vrouw,
In humoristisch-satirieken vorm, V druk in 12'. f 0,30.
In korten tijd werden drie aanzienlijke oplagen van dit Werkje uitver-
koclit, zoodat eene vierde noodzakelijk werd. Luim, scherts, satire, echte
humor zijn hier in rijken overvloed voorhanden, zonder ooit de grenzen
der welvoegelijkheid of der goede zeden te overschrijden.
BLOEMENDAL (A. C), ETUI-RLOEMENSPRAAK of Poë-
tisch Magazijn voor Albumbladen. Een ge-
schenk voor jonge lieden van Leiderlei kunne, die de
zinrijke beteekenis der Bloemen willen leeren en gebrui-
ken. — In karton met kleurendruk...../ 0,73.
In een siciUjk kleedje gedost, ontvangt men hier eene verzameling vau
meestal in gloeijende ver^naat voorgedragene verklaringen van de symbo-
lische beteekenis der liloemen cn Planten, Jonge Lieden, aan w^e dit M'erkje
hoofdzakelijk is gewijd, vinden hier niet enkel de stof, maar ook de
laai om zich zinnebeeldig en verbloemd uit Ie drukken, terwijl de bruik-
baarheid van het geheel nog daardoor wint, dat vele der hier geleverde
Vei'sjes zeer geschikt ziju voor Albumblaadjes. Het gujLstig onthaal,
dat dit lieve Boekje ten deel mogt vallen, getuigt van zijne bruikbaar-
heid en maiikte reeds ccn' tweeden druk noodzakelijk.
BOüDEWiJN, JONGE-JUFYROUWEN. Met Fignet f 2,40.
Dit humoristisch Werkje heeft zijnen schrijver eeu' welverdienden lof doeu