Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
stichtelijke lectetjr. 23
leering en stichting te doen is. Geene beschaafde vrouw zal dit Werkje
onbevredigd ter zijde leggen; niemand zal het kunnen lezen, zonder zijne
zelfkennis en daarmede zijnen zielenvrede vermeerderd te hebben.
REDDINGIUS (w. G.), BIJBELSPREUKEN opgehelderd door
leerzame voorbeelden of zedelijke verhalen, bij welke
plaatsen uit de H. Schrift tot grondslag gelegd zijn f 0,70.
REDDINGIUS (S. BENTHEM), ONDERZOEK naar het Ka-
rakter en gedrag van Jezus Christus en deszelfs navol-
genswaardigheid en navoigbaarheid ..../' 1,00.
StERiNGA KUYPER (G. D.), HET GEWIGTIGSTE LEVENS-
UUR. Uaadcjevingen ea lessen aan Jonge Meisjes, bij het
doen harer belijdenis.........f 1^40.
en in geprest linnen band met vergulden titel
op het plat............f 2.00.
Niemand zal in de rij zijner stichtelijke litteratuur dit werkje geen
plaats waardig rekenen, 't Zijn woorden uit het hart tot het hart ge-
sproken op gemoedelijken, ongedwongen, ernstigen en beschaafden toon ;
't is eene heldere en vrije voorstelling der evangelische waarheid, ge-
heel in den geest der liefde. Bovenal zij het aan ouders en betrekkingen
aanbevolen, die hunnen lievelingen, op het hoogste en heiligste feest baars
levens een kostelijk [geschenk willen opdragen. De Heer gebiede er zijnen
zegen over!
STERINGA KÜYPER. (G. D.) LENTEBLADEN, Woorden des
Geloofs en der Liefde, den Jongeling toegesproken in de
Heiligsie dagen zijns levens. In karton. . . / 1.60.
en in geprest linnen band met vergulden titel
op het plat............f 2.20.
Woorden des verstands en der gezonde leere, woorden des geloofs ,
gelijk zij uit een opregt, welmeenend hart zijn voortgekomen, en tot
liefde dringen door 't geloof in Christus, — woorden der liefde, zie
daar wat deze LENTEBLADEN aanbieden. De Schrijver wilde in de
dagen, waarin de Natuur uit haren winterslaap ontwaakt cn waarin
tevens de daarvoor rijp geworden christelijke jeugd zich voorbereidt,
om zich met den Heer cn zijne gemeente te verbinden, den christe-
lijken jongeling zijnen bijstand bieden, opdat hij met een diepgeroerd
gemoed, maar tevens met een helder bewustzijn van zijnen bij uitstek
gewigtigen stap tot het eerste Avondmaal zijns Heeren toetrede. God
geve eene goede aarde voor het uitgestrooide goede zaad l
8TÜFFKEN.(J.H.), HET GEZAG DER APOSTELEN, volgens
de eerste Christen-leeraars, gr, 8vo, . . . / 1.20.