Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
sticutelijke lectuur.
Heer lief had, in een' levendigerxy bchagelïjken stijl opgesteld, kan geen'
waar' Gristen onverschillig zijn. Dit Werkje, schoonn iet voor eigenlijke
godgeleerden geschreven, zal gewis ook door deze niet onvoldaan ter zijde
jjelegd worden, terwijl het ongetwijfeld het hoofd en hart van alle
lezers zal verlichten en verwarmen, die behoefte gevoelen om in het
goede te worden opgebouwd.
MEERTEN, geb. SCHILPEROORT (A. B. van), HET GE DAG H-
TENISMAAL DES IIEEREN, Avondmaals-Lcktmir voor
eenvoudigen, in verschillende omstandigheden des levens.
2e vermeerderde druk. In Karton met Staalgravure/" 1,40.
Ten einde een bewijs tc geven van het nuttige en belangrijke van dit
U'erkje, volgt hier de
INHOUD:
I. Onze verschijning aan het Avondmaal, eene hulde aan onzen Heer. —
2. Het Avondmaal, een rustpunt in eeu leven vol onrust, — 3. Schuld-
belijdenis. — 4. Het Avondmaal, bevestiging van de vergeving onzer zon-
den. — 5. Goede voornemens. — 6. Het Nachtmaal des Heeren, een
gedachtenismaal. — 7. Het Avondmaal, eene bevestiging van ons geloof. —
8. — De wijnstok en de ranken. — 9. De gemeenschap der Christenen
in het Avondmaal. — 10. Het Avondmaal, een maaltijd van liefde en
verzoening. — ii Voor ditmaal ga heen! — 12. Emma's eerste Avond-
maalsviering. — i3. Het Avondmaal in den ouderdom. — i4- Durft gij
ook ten Avondmaal gaan? — id. Het Avondmaal, eene plegtigheid
roor alle tijden. — 16. Het Avondmaal in voorsi>oed. — 17. Het
Avondmaal in tegenspoed. — 18. Het Avondmaal, eene aansporing tot
eenswillendheid met God. — 19. Mag ik wel tot de Nachtmaalstafel
naderen? — 20. Wacht u voor overspanning. — 21. Het Nachtmaal
in de ziekenkamer. — 22. Het Avondmaal in de lente, een feest der
onsterfelijkheid. — 28. Avondmaal op den sterfdag vau Jezus. — 24.
Gods trouw, der menschen ontrouw. Het Avondmaal, eene verkwik-
kelijke toefplaats iu de woestijn des levens. — 26. Christelijke bemoe-
diging bij het Avondmaal. — 27.Na het gebruik des Heiligen Avond-
maals. —28. Beschouwing van de groote genade Gods, ons in het Avond-
maal bewezen. — 29. Verdartelt de goede indrukken niet. — 3o. Wel-
ke moeten de vruchten van het Avondmaal zijn. — 3i. Op den avond
van eenen Avotidmaalsdag. — 82. De uiterlijke viering des Avond-
maals. — Voorbereiding tot het Nachtmaal in den huislijken kring
voor eenige jeugdige zusteren,
MEERTEN. geb. SGHILPEROORT (A. B. van) DE VREDE
DER ZIEL en de siiddelen om dien te verkrijgeiv.
Lektuur voor beschaafde Vrouwen, Naar het Iloogduitsch
in gr. 12vo............/* 0,9Ó.
De rijkbegaafde Overbrengster van deze duitsche lettervrucht op
onzen bodem , zij, die het opkomend geslacht in 't algemeen en hare
sekse in 't bijzonder reeds door zoo menig leerrijk geschrift duur aan
zich verpligtte, heeft zich met hare omwerking van dezen Vrede der ziel
nieuwe aansprajik verworven op de erkentenis van allen, die het om