Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
wacoxnieke gescuriften, 21
dus verre als oubruikbaro, onbewerkte bouwstof bleven liggen Dat het
hem daarbij om waarheid en om die alleen te doen was, moet bij
iederen Lezer van dit Werk boven allen redelijken twijfel verheven
PRESTON (WILLIAM.), DE VRÏJMCTSELARIJ OPGEHEL-
DERD. Naar de zestiendQ engelsclie uitgave. . f 0,75.
De verdiensten vau WilliamPreston omtrent de orde der Vrijmet-
selaren worden te zeer en te aljjemeen erkend, dan dat het noodig zcru zijn,
die hier te verheffen. Dit Werkje,nie< mindvr dan i6 malen in Engeland her-
drukt, geeft een zoo beknopt als duidelijk overzigt van den oorspixyng,
den aard en de bedoeling der Orde. Het kan den ingewijde tot een'
trouwen gids dienen, en den profanen lezer vau zijne (mogelijke) vooroor-
deelen genezen. ^
RUYSCH (A.) ACACLA. LOOVEREN. Kleine verzameling van
nieuwe Mac.\ Gezangen voor Nederlandsche V.-. V,'.
M.-. M.-.............f 0.7Ö.
Eene wel kleine, maar zeer nette en doeltreffende verzameling van
geheel nieuwe maconnieke Liederen, in de nederlandsche en fransche
taal. Zij zal den B.'. B.-. gewis bij hunne werkzaamheden zeer welkom
wezen.

ILi E € T U ir R,
a). STICHTELIJKE.
BIJBELSCiïAT of SCIIRIFTÜÜRTEKSTE\, gevolgd door
toepasselijke Versjes, tot dagelijksch gebruik, geschikt
voor ieder jaar; miniatuur uitgave, .... ƒ 0.20.
Idem, iu linnen en verguld op snede . . . / 0.35.
Een getal van 365 uitgezochte Bijbelteksten, ter overpein-
zing eu betrachting des gemoedelijken Christens op eiken dag des jaars,
allen gevolgd door eenige regelen dichtmaat. Het nette miniatuur-formaat
van dezen Bij bel schat maakt het bockske inzonderheid tot een vade-
mecum voor alle godsdienstvrienden uitnemend geschikt.
KOSTER (K. L. M), HET LEVEN VAN DEN APOSTEL JO-
ANNES. In gr. 12vo. .........f 1,10.
Eene V 0 l Ie di ge geschiedenis van den Apostel, dien de