Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
wetenschappelijke leerboeken. 1 i
tijden heeft genomen, hoe hare geheele gedaante is veranderd, en hoe
groote behoefte er in onze taal aan een werk bestond, dat de Phy-
siologie van haar tegenwoordig standpunt, naar waar-
de voorstelt.
Aan die behoefte is door deze Vertaling van het alom beroemde Werk-
van Pi-ofessor Valentin voldaan. Haar vielen de gunstigste en veree-
rendste beoordeeliugen van Iwvoegde Kuustregters ten deel: getuige de
recensie van Professor J. van der Hoeven, in N«. ii der Vader-
landsche Letteroefeningen van 1845 en in No. i4 van 1846, alsmede
die, welke in No. 8 en 9 van de Konst- en Letterbode, in No, 7 en 11
van de Recensent der Recensenten yan i845 en No. 11 en 12 van de
Gids van 1846 voorkomen. Met vol vertrouwen mag dit Werk worden
aanbevolen.— Het bevat niet minder dan fioz paginaas met een
Uitvoerig Register, en niettegenstaande den compressen druk en «84
daartusschen geplaatste Houtsnee-ßguren, kost het slechts ƒ ic,sO; een
prijs, die inderdaad eeu minimum mag heeten.
WOHLER (D, F.), SCHETS DER BEWERKTUIGDE ScHElKUNDE.
Naar de Derde of Laatste Hoogduitsche ui-tgave, door
A. A. G. van Iterson.........f
Een goed excerpt uit het groote werk van Berzelius, waarmede
Wöhler ten hoofddoel heeft gehad, om den belanghebbende in ée'n
oogopslag de gewigtigste zaken voor te stellen, en waarvan in het Na-
tuur- en Scheikundig-archief door onzen beroemden Mulder eene eer-
volle melding is gemaakt.
SCHRIFTEN OVER OPVOEDING EN ONDER-
WIJS, SCHOOLBOEKEN.
ANSLIJN (P. D), LEESBOEK VOOR DE HOOGSTE KLASSE,
ten dienste der scholen. druk, 1® stukje. . ƒ 0,B0.
- Idem. stukje........./ 0,80,
BOUWMEESTER (J. van DAM den) SCHETSEN ÜIT HET
DAGBOEK VAN EENEN ONDERWIJZER, Opgedragen aan
alle Onderwijzers, en Hoogschatters van net Onderwijs
en de Opvoeding. In gr. 8vo.......ƒ 0,40.