Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
b wetejiscuappelijke leerboekejf.
BURG (P. VAN DER), EERSTE GRONDBEGINSELEN DER
NATÜURKÜNDE. Strekkende tot leesboek voor alle Stan-
den., hoofdzakelijk tot Zelfonderrigt voor Jonge Lieden en
tot Handleiding voor Onderirijzers, Met 396 t iisschen
den tekst geplaatste Iloulsneê-figuren. Tweede
drvk, gr. ............f
Idem m geprest linnenband.......- 4,60.
Prijs per stukje
Slukje f 0.821 — 2« Stukje f 0,97^ - 3® Stukje f 2.;o.
Dez.e stukjes zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar.
lleeds is t!e stempel tier goedkeuring op dit Werk gedrukt door het
menigvuldig gehruik, dat er door Onderwijzers cn Leerlingen van wordt
gemaakt en waaidoor reeds een tweede druk noodzakelijk werd. Ieder
deskundige kent de hehoefte, die er Ix'stond aan ccn Leerboek der Na-
tuurkunde, waarin deze zoo schoone als nuttige wetenschap op haren
tegenwoordigen trap van vordering werd voorgesteld. Moeijelijk was de
taak, die de Schrijver op zich nam, maar hij heeft zich daarvan, naar
de uitspraak der meest bevoegde jïersonen, allerloffelijkst gekweten: dit
getuigen de gunstige beoordeelingen in de voornaamste tijdschriften;
terwijl de Uitgever in alle nederigheid meent, dat er ook van zijne
zijde alles gedaan is, om den opgang van dit Werk te verdienen.
BURG (P. VAN DER), SCHETS DER. NATUURKUNDE, ten
dienste der Scholen. 1® Stukje. 3Iet tusschen den
tekst geplaatste Hontsnèe-figiiren, . . . « . ƒ 0,40.
Idem Stukje, met 35 idem.....- 0,40.
De kundige Lector der Wis- en Natuurkunde aan het Gymnasium te
Nijmegen werd van vele zijden aangezocht, om bij zijne bovenstaande
Eerste beginselen der Natuurkunde nog eene Schets voor jongere Leerlin-
gen, een Leerboekje voor de lagere Scholen, te leveren, en
hij heeft hieraan voldaan op eene wijze, die door alle onderwijzers
eenstemmig wordt toegejuicht. De bevattelijke en geleidelijke voordragt,
ondersteund door nette, duidelijke houtsneê-figuren, effent de wetenschap-
pelijke baan ook voor den minder vluggen Leerling, en stelt hem in
staat om het groote werk met des te meer vrucht en genoegen te l)e-
oefenen. Met nog een derde stukje , dat eerlang het licht zal zien, is
dit schoolboek compleet.
EMMERT (Dr. CARL.), LEERBOEK DER HEELKUNDE, uit
het Hoogduitsch door M. Polano, lector aan de Klini-
school te Botterdam,
voorwaardex der ÏNTEEKEM?(G.
i'. Het geheele werk zal in FlEli DEELEN met meer dan 1000
fraaije tusschen den tekst gedrukte HOUTSNEÈ - FIGUREN ,
worden uitgegeven.
Elke AFLEVERING zal bevatten ZES VELLEN best groot vclin
royaal formaat .van buitengewoon compressen doch duidelijken
druk, en zal, niettegenstaande de kostbaarheid der figuren, tegen
/* I 20 worden afgeleveixl,