Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
JIMJ mi.
FONDSLIJST
VAN DEN IITGEVER
G. B. WN GOOR,
TE GOUDA.
VOLUE^S RC.BIIIEKE!V ALPII.IBETISCII UEORDETVD.

WOORDf:XBOEKEN,
DEKKEB J), BEREDENEERD WOORDENBOEK VOOR
DE ÏIOLLANDSCUE EN FRANSCHE ÏALEN, bevattende:
O- rerkotie spraakkunst voor het Ilollamlsih.
2). De woorden der beide tahn, dei-ielver beteekenis, eigenlijke C7i figuurlijke,
verklaard en door voorbeelden ioegelicht, kiaistwoorden, wetenschappe-
lijke benamingen enz.
3). Gelijkluidende^ maar in de betcvkenis verschillende woorden en onge-
lijkluidende maar van gelijke bcteckcnis, naar elkander venvezen cn ver-
klaard.
4)- Aanduiding van het rededeel, waartoe ieder woord behoort.
5). Geslacht, getal en beheersching der woorden.
(>). Aanduiding van dc vooi-naamste regelen der woordschikking , inzonder-
heid met opzigt tot dc werkwoorden.
Algemeene lijst der ongeHjkvlocijende cn onregelmatige Hollandsche
tverkwooordcn met derzelvcr oorsponkeUjke tijden, enz. enz.
Twee deelen in geprest linnen banden f 7,S0.
^ Doelmatige en voor den gebruiker gemakkelijke inrigting, volledigheid,
. beknopt formaat zijn eigenscliappen, die tlit Woorilenboek van vele zijner
broederen gunstig onderscheiden. De betrekkelijk zeer geringe prijs
^ is cejie aanlx'*pling te meer daar dezelve 2523 paginaas coinpressen druk
bevatten.