Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
787
Fig 506.
Fig. 507.
P! fi
Fig. 508,
(Ie eerste iti het initlden geheel
omsluit, maar toch v;m deze ge-
heel is geïsoleerd door eeiie niet
geleidende stof, welke in fig. 507
zwart is gekleurd. Op de eerste
huis rrzijii twee halve cirkelvor-
mige stalen ringen n en w beves-
tigd. zoiKlanig dat zij juist tegen
over elkander liggen en boven
«leu cilinder m zich verheffen. Op
dergelijke wijze zijn de stalen rin-
gen « en V op de buis m m ge-
hecht. Dedraad q is met de as A A
of de binnenste buis rr, eu de draad/> met de buiteii'ite buis m m geleidend ver-
lK)nden, terwijl p vau rr dooreen ivoren buisje s geïsoleerd is. De stalen ringen n
eu w zijn derhalve voortdurend met elkander iu geleidend vcrlxnul door r r,
eu evenzoo de ring u met u, door m. Op het been Z van den hoef ziju op
eeu houten blokje de vorkvormige stalen veéren Few G vastgemaakt. De dee-
len 1, 2, 3 eu 4 dier veéren rusten voortdurend midden tusschen de lïcenen
des magneets op twee vau de beschrevene halve cirkelvormige stalen ringen des
commutators C. De einden F en G zijn van klein schroeven voorzien, oiu er
een' sluitdraad in vast te maken , die of chemische c»f magnetische eu der-
gelijke verschijnselen meer moet voortbrengen.
De commutator C is zóó op de as A A geplaatst, dat in «Ie stelling, welke
B eu E in de teekening hebben, de tand 1 juist de stalen ring u verlaat,
wanneer de kruk A een weinig wortlt gedraai«l in eene rigting vau den lezer
.»f; nog rust iu de gezegde stelling de veer 3 op den stalen ring v, en zal ,