Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
7o7
dit kolommetje ( is door eeu' draad n, welke eerst den spiraal van den schrijf-
toestel m doorloopt (zie fig. 471) met de andere pool der locaalbatterij L B in
Fifj. 471.

verhand gebragt. Men
ziet derhalve uit fig.
471, dat de locaalhat-
tenj L B niet gesloten
is, zoolang er geen
stroom, van (fig.
468) uitgaande, door
den spiraal des over-
brengers loopt, dewijl
zich dan eene afbre-
king tusschen de met
de negatieve pool ver-
bondene schroef t' en
den met de positieve
pool verbondenen hef-
boom/i bevindt.Zoodra
echter (zie fig. 471) de
stroom uit de hoofdbatterij, van 1'uitgaande, langs A'in de omwindingen des
overbrengers en langs Per buiten treedt, wordt bij C de keten der locaalbatterij
L B gesloten, en nu doorloopt de stroom der laatstgenoemde batterij den schrijt-
toestel m, welke stroom natuurlijk, uithoofde vande geringe lengte der draden,
buitengewoon krachtig is.
De beteekenis vau fig 4^8 wordt nu in zooverre gewijzigd, dat m' en ni niet
meer de electromagneten des schrijftoestels verbeelden, maar die van de beide
overdragers. Zoodra de telegraphist in K den sleutel nederdrukt, leidt hij den
stroom der hoofdbatterij door den spiraal van den overdrager der beide stations;
daardoor echter worden de locaalbatterijen op beide stations gesloten, en op
beiden het anker van den schrijftoestel aangetrokken.
De omstandigheid, dat er nog al eenige moeite en langdurige oefening aan
verbonden is, eer de telegraphist de op bladz, 752 aangewezene teekens zeer
vlug aan de daarmede bedoelde letters weet te verbinden, heeft Morse bij zijneu
telegraaph eene inrigting doen bedenken, die het ieder mogelijk maakt, om de
bedoelde letters in punten en strepen over te brengen. Dit middel bestaat iu
eene metalen plaat A B (zie fig. 472), die met eene, van ivoor, CD, is overdekt.
Uit deze laatste zijn echter een aantal smalle en langwerpige, regthoekige vier-
hoekjes gesneden (deze worden door eene zwarte kleur iu de figuur aangewezen),
cn daarna met metaal weder gevuld, zoodat dit metaal met de plaat ^ ^ ge-
leidend is vereenigd. Men verbeelde zich nu, dat in plaats van den sleutel in
y (fig. 468) op de plaats n de beschrevene plaat ligt; dat bij a fig. 472 de ge-
leiddraad b n fig. 468 is verbonden, en dat verder aan den draad L, die over