Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
.775
zijn, om het anker c c zoo sterk te kunnen aantrekken, dat er duidelijk zigtbare
afdrukken van den gang der schrijfstift in het papier p q (zie fig. 466) zigtbaar
worden. Om het gemis nu van eene zoo krachtige batterij voor groote afstan-
den te vergoeden, heeft men de volgende vindingrijke inrigting tot stand
gebragt.
Op elk station bevinden zich twee batterijen, eene hoofSatterij, die de sterkste
is , bestaande uit 6 tot 8 zink-kool of zink-platina paren, en eene meer zwakke
foraaU/atlenJ, uit 3 tot 4 cellen bestaande.
De stroom der hoofdbatterij, die in fig. 468 in Y gesloten werd en naar
vertrok, doorloopt nu niet meer dadehjk de oniwindingen van den hoef des
schrijftoestels, fig. 466, maar treedt in de veel meer talrijke en uit dunner draad
bestaande omwindingen bb van den zoogenaamdenoucrtrcn^er. Deze ziet men
Fig. 469.
in fig. 469 meer van
voren en in fig. 4^0
juist op zijde.
De stroom, die van
y boven over den weg
loopt, zal nu, na door
den sleutel te zijn heen-
gegaan, bij s intreden
en bij r naar de aarde
vertrekken. Daardoor
wordtde ijzerkern bin-
nen bb magnetisch, en
die magneetkracht be-
hoeft slechts zwak te
zijn, om het zeer nabij
liggende, ligt beweeg-
bare anker a a aan te
trekken. Dit anker is
aan een' regthoekig
gebogenen hefboom
h c It bevestigd, welks
draaijingsas c door
een' toestel van mes-
sing gedragen wordt.
(Men vergehjkebij deze
beschrijving voortdu-
rend de beide figuren
469 en 470). Door
eenen veerenden draad
wordt de arm It in de