Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
— IJ t
^04
fuj, 468.
bonden is, is geheel van den anderen, die van het koper in de batterijen uitgaat,
gescheiden. Wordt e(hter de sleutel op een station nedergedrukt, bij voor-
beeld in 1', zoo is de sluiting voor dat slation bewerkstelligd; de stroom gaat
van b over n langs Z., (zie ook fig . 4^7) loopt den draad door, die op de be-
schrevene wijze over de paaltjes r langs den weg gelegd is, treedt op het station
A' over den hefboomsarm ƒ', het stukje messing u, (zie fig. 467) den draad i i, de
kolom s, ontmoet nu bij fj' twee takken, van welke hij slechts die, welke naar m'
of het anker geleidt, volgt, dewijl de andere tak q' 6' bij n geopend is, treedt
door de omwindingen, daarna op de aardplaat P\ in de rigting der pijltjes door
de aardkorst naar de plaat P, klimt in de omwindingen van m, ontmoet bij q
op nieuw twee draden, maar van welke 7 u is afgebroken, en treedt alzoo langs
qb in de batterij terug. Alzoo beweegt zich dus de in Tvoortgebragte stroom
om de electromagneten van beide stations, en de batterij in X kan geenen stroom
afzenden, omdat zij in n niet ge.sloteu is.
Wil de telegraphist in >'eeu berigt afzenden, zoo drukt hij eenige malen snel
achter elkauder den sleutel met het einde/« ƒ (fig. 467) naar beneden. Het daar-
door veroorzaakte geraas van het aantrekken en weder verwijderen des ankers
cc (fig. 466) wekt de aandacht van den telegrajihist in A'; hij antwoordt thans
op dergelijke wijze, zet zijn railerwerk door de kleine kruk « in gangen laat
het [wipier tusschen h en i (fig 4^6) voortloopen. De telegraphist in 1' drukt
nu met behoorlijke tusschenpoozen den sleutel naar beneden, om hierdoor in .Y
de vereischte punten eu strepen voort te brengen. Ten bewijze, dat de bood-
schap is afgeloopen, maakt hij eene reeks van tittels. De telegraphist in A'
antwoordt nu met het woord begrepen of verstaan, of wel hij vraagt de her-
haling van onverstaanbaar gebleveiie plaatsen.
Het isjammer, dat wij hier met deze eenvoudige beschrijving niet kunnen eindi-
gen. De galvanische stroom moet bij den toestel van Morse nog al zeer krachtig