Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
.744
verschillend geweest, dat het verschijnsel bij de eene stof zich sterker voordoet
dan bij de andere. Ja zelfs bij die vloeistoffen, welke, zooals terpentijn, suiker-
oplossing, enz. (zie bladz 4^7), de eigenschap der circulaire polarisatie reeds
bezitten, heeft het verschijnsel nog in eene zeer sterke mate plaats. De hoe-
veelheid graden, welke zij reeds uit zich zeiven het polarisatie-vlak doen
draaijen, wordt, onder de inwerking der magneetkracht, of vermeerderd of
verminderd, al uaar de rigting, waarin deze op de vloeistof werkt.
Neemt men de ijzeren buis uit den cilinder AB weg, zoodat dan alleen de
magnetische stroom onmiddelhjk op de tusschen liggende vloeistof werkt, dan
doet het verschijnsel zich nog op, maar in eene mindere mate.
Wij hebben gesproken vau het omkeeren van den stroom door de beide pool-
draden in de verbindingsknopjes c en c te verwisselen. Het is in vele opzigten
wenschelijk, dit omkeeren spoedig en naar verkiezing te kunnen doen, en
daartoe heeft men verschillende werktuigen bedacht, die de namen dragen van
stoomkeerder, gyrotroop of commutator»
Vroeger gebruikte men bij zulk een werktuig altijd kwikbakjes, maar deze
zgn in het gebruik zeer lastig. Fig. 4^4 stelt een stroomkeerder voor, die
Fig. 464.
zonder kwik het doel doet bereiken. Het is de commiitntor van Elias, ik trof
dit eenvoudige werktuigje voor de eerste maal bij den heer Logeman aan, en
meen te mogen vooronderstellen, dat het in sierlijkheid, doelmatigheid en een-
voudigheid de tot nog toe beslaande overtreft, e, r, 6 en rf zijn de bekende me-