Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
740
zal door het omdraaijen der kruk D de stroom beurtelings geopend en gesloten
zijn, daar 6 gedurig van den eenen tand op den anderen overspringt. Men kan
ook eene houtvijl aan de eene pool eener batterij verbinden en met den anderen
pooldraad er over heen strijken; op deze wijze wordt evenzeer de stroom afwis-
selend geopend en gesloten.
De boven aangehaalde proeven, betrekkelijk den invloed, dien de electrische
stroom op de plaatsing van de molekulen of atomen der ligchamen uitoefent,
kunnen vermeerderd worden: V met de proef van Gnillemin,en 2' met de licht-
proef van Faraday, op bladz. 577 vermeld, betrekkelijk de draaijing van het
jiolarisatie-vlak. Wij willen van beide deze proeven het een en ander doen
kennen.
Fig. 462 verbeeldt al weder een werktuigje, zooals het voor Teyler s stichting
Fig. 462.


m'
mm»imiiIll»llllini>lliMiiuiiiiiltiittlittli>l>iitiiimiiiiii-iiimiiu»iuimmi»min'
door den heer Logeman was ingerigt, om de proef van Guillemin te herhalen.
a a is eene week ijzeren staaf, omwonden raet geïsoleerd rood koperdraad ,
waarvan de uiteinden in verbinding zijn gebragt met de verbindingsknoppen
h en b'. Het einde a van die staafis stevig bevestigd in den koperen standaard
en voet c, die op zijne beurt weder aan eene plank is gehecht, waarop de ge-
heele toestel rust. Het andere einde a is door het gebogen stangetje d en bet
kettingje e in verbinding gebragt met den korten arm van den hefboom nƒ,
die om een spilletje, boven aan den stijl g, zeer ligt beweegbaar is. De lange
arm van dezen hefboom nƒ loopt langs eene verdeelde schaal m, die naast den
standaard c is geplaatst. Nog is het uiteinde a van de ijzeren staaf van een' haak
voorzien, waaraan eene schaal hangt, die bestemd is, om er gewigten op te
leggen, en alzoo de staaf eene eenigzins gebogene rigting te geven. Het is in
dien toestand, dat onze figuur haar voorstelt. Wanneer men nu de pooldraden
eener krachtige galvanische batterij met de knoppen 6 en 6'in verband stelt,
alzoo een' sterken stroom doet gaan door de draadwindingen der staaf aa'en