Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
.739
bewogen, en daardoor de draad F van het plaatje D verwijderd; dien ten gevolge
is de stroom hij D verbroken, de ijzeren hoef verliest zijne magneetkracht en
laai het sluitstukje B los, dat door den hefboomsarm C, welke door zijne eigene
zwaarte weder nedervalt, van den hoef wordt afgerukt; op denzelfden oogenblik
echter rust nu ook weder de draad F op het plaatje D, de stroom is op nieuw
gesloten, het yzer A ook weder magnetisch, en de beweging, die wij het eerst
waarnamen, kan zich herhalen. Dat die herhaalde opening en sluiting met eene
ongeloofelijke snelheid kan plaats grijpen , en dat de draad F. wanneer deze
geïsoleerd aan den arm C is bevestigd, eerst nog rondom eene yzeren staaf
gewonden worden of eenige andere dienst verrigten kan, alvorens op den arm
C geleidend terug te keeren, hiervan kan men zich door nadenken gemakkelijk
overtuigen. Zulk een werktuigje zou waarlijk eene eeuwigdurende beweging
zijn, indien de elementen der batterij eeuwig duurden. Bij vele werktuigen kan
men er groot nut van hebben, en het is dan ook bij verscheidene inrigtingen
reeds in toepassing gebragt.
Fig. 461 geeft eenen anderen stroomverbreker aan, die meu op eene meer
Fig. 461.
onkostbare wijze zou kunnen zamenstellen. Op een houten blokje A staan twee
zuiltjes B en C van messing, die de metalen as van een getand rad dragen, dat
ook van messing is vervaardigd , en welke tanden eveneens zijn gesneden als
die van raderen, waaraan men lasten opliijscht en door eeneu pal kunnen
worden vastgezet.
Aan de eene zuil C is het rood koperdraad a bevestigd, de andere draad b
drukt veérend tegen het rad. Schuift men dit toestelletje in den sluitdraad door
den draad a aan de eene, b aau de audere pool eener batterij te verbinden, dan