Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
7^8
schroefd, uit de spiraal genomen, en ook het voetstuk b verwijderd. Ver-
volgens laat men de spiraal c c zoover dalen, dat de snaar dü! er midden
door kan geleid worden.
Om eeneu afgebroken stroom ook door de snaar d d' zelve te leiden, zooals
hierboven (4°) is vermeld, zijn er in de koperen stijltjes ƒ en f' gaten geboord,
waarin geleiders door schroetknopjes aangedrukt worden.
Fig. 460 geeft eene afbeelding van den zelf werkenden slroomvcrbrcker van
Fin. 460.
den heer Logeman, die bij het nemen der bovenvermelde proeven dienen
moet.
E en E' verbeelden koperen verbindingsknopjes, waarin de beide pooldraden
van een galvanisch element kunnen worden vastgeklemd. Is dit geschied, dan
gaat de electrische stroom van het verbindingsknopje E, langs eeuen koperen
draad, onder het plankje door, uaar 'deu stijl G, verder van het koperen
plaatje D, langs deu draad F, die los op het plaatje rust, naar den hefboom
C, vau dezen op de kolom H, daarna, onder langs het plankje, door de om-
windingen van den hoef A, en eindehjk, weder ouder het plankje door, naar
het verbindingsknopje E\ De keten alzoo gesloten zijude, wordt de hoef mag-
netisch en hy trekt dus het, om eene as 2 beweegbare, weekijzeren anker B
aan; maar zoodra dit geschiedt, wordt de arm K van deu hefboom nederwaarts
232301000248485348892389235323534848232348485300020123