Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
.737
batterij uitmaakt, verkrijgt men bij bet openen en sluiten der geleiding de-
zelfde uitwerking.
Men vooronderstelt, dat liet beschreven geluid zijnen- oorsprong heeft in
eene verandering, welke de schikking en ligging van de deeltjes der stof,
waarin dat geluid wordt voortgebragt, ondergaan. Deze proeven zullen mis-
schien eenmaal licht verspreiden, zoo wel over den aard vau den electrischen
stroom zelven, als over den moleculairen toestand der ligchamen.
Ten einde u een beter begrip van de proefnemingen, aangaande het elec-
tromagnetisch geluid te geven, is hier bijgevoegd dc afteekening van het
kleine werktuig, dat wij daartoe in Teyler's museum geplaatst vonden en
door Logeman was vervaardigd, aa (zie lig. 459) is eene week ijzeren staaf,
Fig. 459.
die op het koperen voetstuk b vastgeschroefd, en in het binnenste van den
houten klos of cilinder cc geplaatst, om welken eenige omwindingen liggen
van geïsoleerd koperdraad. Wanneer nu door dien draad een stroom wordt
geleid, of deze wordt afgebroken, geeft de staaf in beide gevallen het boven-
vermelde geluid.
Dit is ook met dc ijzeren snaar d(f, die door het gewigt e gespannen, en
bij d vastgeschroefd wordt, het geval. Ten einde deze echter in het midden
vau den spiraaldraad te brengen, wordt de staaf aa van het voetstuk ge-
32"