Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
iró
lig, 458.
slingering van dien liefljoom zal dus, op dergelijke wijze als op bladz. 230
is verklaard, het rad, waarop de kruk K geplaatst is, wordeu rondgevoerd.
0[> dit rad ligt eene uitmiddelpuntige schijf Z, welke (zie bladz. 232) de daar-
aan bevestigde stang, cn dus ook het stuk it, hetwelk er aan verbonden is,
heen en weder trekt. Het links en regts schuivende stuk i i is van ivoor of eene
andere niet geleidende stof, waarin een stukje metaal b is gelegd, dat bij de
schuivende beweging altijd met den metalen, beweegbaren pooldraad c in aan-
raking blijft. Boven op i i drukken de einden van den spiraal der klossen B en
.4, en daarvoor zijn die einden bij ƒ en e eenigzins veêrend gemaakt. Verbeel-
<ien wij ons nu, dat de positieve stroom eener batterij by o ingaat, dan door-
loopt deze, bij den aangewezen stand des werktuigs, den draad ode, gaat op
het metaal b over, vloeit langs e door de spiraal A, treedt bij n er buiten, en
daar deze met de negatieve pool der batterij is verbonden, zoo is de stroom
aan de regterzijde geheel gesloten, en de ijzerkern C wordt in de spiraal getrok-
ken. Zoodra C in de laagste stelling is gekomen, verplaatst zich, door de draai-
jende beweging van het vliegwiel, de uitmiddelpuntige schijf Z; ii beweegt
zich dus naar de linkerhand, daardoor geraakt het draadeinde f met het
koperen stuk b in verband, de stroom gaat dus over o, d, c, b, f door de
spiraal B, langs m naar de negatieve pool der batterij, en daardoor wordt tle