Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
.726
de omwindingen te isoleren, gelegd was. De draadeinden van dit lioeQe werden
verbonden met de beide polen eener kleine zeer zwakke batterij. Zij bestond
n. 1. uit twee paren koper« en zinkplaatjes, tot cilinders opgerold, welke 4,5
en 6,5 duim middellijn en 11 duim hoogte hadden, en gescheiden waren door
een poreus potje, dat den kopercilinder bevatte. Cilinders en potjes werden
geplaatst in twee gewone cilindervormige bierglazen, terwijl in het glas eene
keukenzoutoplossing, en in het potje eene oplossing van kopervitriool begrepen
was Toen in dezen toestel de electrische stroom door de omwindingen om-
liep, droeg het hoefje gedurende meer dan 10 uren, eeu aanbeeldje van meer
dan 15 kilogrammen.
Een hoeQe van ongeveer dezelfde afmetingen, als boven is vermeld, en om-
wonden met rood koperdraad van 3 streep dikte, draagt 35 kilogr., wanneer
men de beide einden des draads
verbindt aan een grove's element
van ruim eene halve vierk. palm
werkende oppervlakte; en een
groote hoef, gemaakt uit eene
ijzeren staaf van 3 duim middel-
lijn en 4 3 5 palm lengte, be-
krachtigd door het genoemde en-
kele element, draagt 125 kilo-
grammen.
Deze draagkracht wordt echter
ongelooflijk verre overtroffen door
den reuzen-electro-magneet, waar-
van fig. eene voorstelling
geeft. De bestemming van dien
hoef is reeds op bladz. 573 ont-
vouwd; zijne beenen zijn, gelijk
gezegd is, 5 a 6 palm lang en
ruim 9 duim dik; zij zijn om-
woeld door ruim 200 el met ka-
toen omweven koperdraad vau 3
streep middellijn; wanneer dit
ligchaam met 30 elementen, en
dus met de helft van Teylers
^ grovesche batterij, bekrachtigd is,
wordt zijne draagkracht op 3000
kilogr. geschat.
Het is duidelijk, dat men op
dezen hoef de inrigting van fig.
452 kan overdragen, om zijne