Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
.717
weg in steikte overtreft, zoo kon de aanwending van het laatste hoven het eerste
niet achterwege blijven; werkelijk ontstond er spoedig, in plaats van het kalk-
licht- of zonnelicht-niikroskoop (zie bladz. 415), een electrisch licht-mikroskoop.
De heer Logeman vervaardigde voor Teyler's museum zulk een werktuig. Door
medewerking van den zamensteller kunnen wij hiervan eene teekening over-
leggen, en doen dit vooral daarom, dewijl, voor zoo verre ons bekend is, zulk
eene teekening nergens dan zeer gebrekkig gevonden wordt. Fig. 445 (zie omme-
zijde) stelt het werktuig van buiten gezien, in zijn geheel voor; fig. 44^ maakt het
Fig. 446.
inwendige zigtbaar; men moet bij deze laatste teekening zich voorstellen, van de
achterzijde in de kast acdb te zien, zoodat men in beide figuren dezelfde
zijde b dnm waarneemt, doch in fig, 445 aan de buiten- of voorzijde en in fig.
446 aan den binnen- of achterkant. In fig. 44^ is met eene kleinere letter aan-
geduid, wat in fig. 445 door eene hoofdletter wordt aangewezen.
De beide koolspitsen bevinden zich in A (zie fig. 446), en zijn begrepen in
twee zware koperen bussen a en die weder door middel van andere armen
r en r, aan de stangen C en D zijn bevestigd. Op deze stangen C en D werken
in e en e twee rondsels, die door de knoppen E en E (zie fig. 445) buiten aan de
kast kunnen worden omgedraaid, en die derhalve de stangen C en />, en dus ook
de koolspitsen A, nader tot elkander kunnen voeren. Deze sj)itsen kan men
verder ook nog, ieder afzonderlijk, bij ƒ en ƒ (zie fig. 44^) door middel van de
knoppen F en F (zie fig. 445) buiten de kast bewegen, en wel de eene koolspits
a'in een vertikaal en de audere in een horizontaal vlak. Deze driederlei