Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
.716
Fig. 443. verklaring lal men deze figuur goed begrij-
pen. n en p verbeelden de pool draden; a is
van glas; 6 en c zijn geleiders; r en s stellen
de koolspitsen voor.
^ Met Teylers batterij gloeit men twee kegel-
vormige koolspitsen, die gemiddeld 2 duim
middellijn hebben. De inrigting daartoe
zullen wij zoo aanstonds leeren kennen. Deze
koolspitsen kunnen zelfs 2 a 3 duim van
elkander verwijderd worden, zonder dat het
licht zijne kracht verliest; in het luchtledige
kan men den afstand der stukken kool, nadat
deze met elkander in aanraking zijn geweest,
zelfs nog aanmerkelijk vergrooten: men ziet
in dat geval eenen ongewoon glansrijken
lichtboog. Het licht is bij deze gloeijing zoo
verblindend sterk, dat sommige dergenen,
welke eene dusdanige proef iu Teylers mu-
seum bijwoonden, den volgenden dag nog
over gevoeligheid der oogen klaagdeu, niettegenstaande deze het licht op een'
afstand van 3 a 4 el, en nog wel door blaauw of groen glas beschermd, hadden
opgevangen.
Casselmann vond de lichtsterkte der kolenspitsen, bij aanwending van 44
bun.sensche elementen, gelijk aan 1171 stearine-kaarsen. Fizeau vond bij 46
elementen het licht 34 maal zoo groot als het drummondsche kalklicht.
Fig. 444 maakt aanschouwelijk op welk eene wijze men het electrische kolen-
licht in het luchtledige kau
voortbrengen. De glazeu
bol A is op drie plaatsen
fl, b en d doorboord. Door
de twee over elkander
staande openingeu a en 6
gaan dikke draden van
rood koper, die in de bus-
sen a en luchtdigt ver-
schuifbaar zijn. De bol
wordt door middel der buis
d m, welke op de plaat der
luchtpomp wordt geschroefd, luchtledig gemaakt, en dan door middel der kraan
e gesloten. By c en c zijn de koolspitsen bevestigd, pen n verbeelden de pool-
draden der batterij.
Daar dit licht, gelijk gezegd is, het bekende drummondsche kalklicht verre
fig. 444.