Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
.710
koperd of verzilverd. Ook zijden stoffen en andere weefsels verkopert men.
Fig. 439 stelt voor, hoedanig men de onderscheidene deelen kan inrigten,
wanneer men grootere voorwerpen of velen te gelijk wil verkoperen Hierin
verbeeldt K het koper, Z het zink element eener danielsche cel; het bakje n
Fig. 439.
dient, om er koperkristallen in te werpen. Bij B bgt het te galvaniseren voor-
werp van gips, was, koper of iets dergelijks, dat, zoo noodig, door zilverblad of
potlood eene geleidende oppervlakte is gegeven; rondom het voorwerp staat een
houten, van bovenopen toestelletje c, waarop een dik blad koper dligt. In den
trog of bak .^bevindt zich de oplossing van kopervitriool; de draad, die vau
het koper uitgaat, rust op het koper d in de oplossing, en de draad, dieaan het
zink is verbonden, staat met het te verkoperen voorwerp in verband. De wer-
king is nu uit het vroeger behandelde duidelijk; van het koper d wordt even-
zoo veel geoxydeerd en opgelost, als er op B wordt nedergeslagen.
Even als uit zulk eene oplossing van kopervitriool langs den galvanischen
weg koper nederslaat aan de negatieve pool, zonderen zich ook andere metalen,
als goud, zilver, platina, uit eeue daartoe ingerigte oplossing, aan de negatieve
pool af, en men kan op deze wijze andere metalen vergulden en verzilveren.
Te dien einde doet men in den bak A de goud-, zilver-, zink-, platina oplos-
sing of dergelijke, en vervangt de plaat d door eene van goud, zilver, zink,
platina enz , dan blijft de oplossing hare metaalgehalte, iu weerwil van het ne-
derslaan der metalen op het te vergulden, verzilveren, verzinken of verplati-
neren voorwerp. Het spreekt van zelve, dat de anode d, niet zulk eene groote
uitgebreidheid behoeft te hebben als in de teekening is aangegeven. Een klein
goud- of zilver- of platina plaatje is voldoende, om het oogmerk te bereiken.
Door de op bladz. 703 en 7O4 beschrevene werking van de zuurstof ende
bases van een zout, kan men nog op eene andere wijzede metaalafzettingen ver-
krijgen. Vul een glaasje van eene wijde opening voorzien, met eene oplossing