Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
698 .
Nemeu wjj uuaan, dat wij daartoe x cellen achter elkander moeten plaatsen,
12
dan staan er — in de breedte; is nu de tegenstand in eene cel weder r, dien
wij altijd kunnen berekenen, dan is die in x achter elkander staande cellen r x;
maar de breedte vermindert den tegenstand, dus wordt dan die geheele tegenstand
T" X r x^
•-—of • ; deze tegenstand moet gelijk zijn aan dien des sluitdraads, welke
iZ IZ
x
10 is gesteld; wij hebben derhalve = en hieruit volgt x^ — ^^ ■
10 X 12 ..
of X — -; zoo wij nu de tegenstand r in een element 1S stellen, dan
wordt X = |/ 8 3 bijna. Wij moeten dus in het gegeven geval 3 cellen
achter en 4 noost elkander plaatsen, dat is wij moeteu er 3 vierdubbelde cel-
len van maken.
Er zou nog zeer veel over het in deze les behandelde onderwerp kunnen ge-
zegd worden; wij achten intusschen het gegevene voor deze beginselen reeds meer
dan voldoende.
EEN EN TACHTIGSTE LES.
Over de verschillende nitwerkingen van den galvanischen
stroom. Scheikundige werkingen.
Wij gaan thans over, om te onderzoeken, welke verschijnselen de kolom van
Volta of de galvanische batterij kan voortbrengen. Daar wij evenwel hierover
geheele boekdeelen zouden kunnen vullen , zullen wij ons slechts tot de voor-
naamste dienen te bepalen.
De bedoelde werkingen kunnen tot verschillende hoofdafdeelingen gebragt
worden. Wij zullen achtereenvolgend beschouwen:
1*. de chemische of scheikundige werking,
2'. de licht" en warmte-verschijnselen,
3*. de magnetische werkingen,
4* de physiologische werkingen.
Ten einde van de chemische werking een goed begrip te verkrijgen, zoo neem
een glas (zie fig. 427), boor nabij den bodem twee openingen/en ƒ*, en breng
er twee koperdraden doorheen, die elkander nergens aanraken; vul verder
gedeeltelijk het glas met water; eu zet twee klokjes of reageerbuisjes t en w,
na ze ook vol water gedaan te hebben, het onderste boven gekeerd over de