Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
66o

Wij hebben boven aangewezen, hoedanig men de electromotorische kracht c
benevens den tegenstand r in elke galvanisjhe batterij kan bepalen, en langs
dien weg heeft de duitsche hoogleeraar Muller gevonden, dat de geleidings-
tegenstand van verschillende galvanische toestellen verandert met den aard der
jwreuze tusschenschotten, met de meerdere of mindere sterkte van het zuur
in de vloeistoffen, die in de cellen zijn begrepen enz.; maar dat de electromo-
torische kracht in eiken toestel dezelfde bhjft. Waanneer alzoo eene batterij met
verdund zuur een' zwakkeren stroom geeft, zoo ligt de oorzaak daaivan in de
vergrooting van den tegenstand, dien de stroom in de cellen ondergaat. W^an
neer bijvoorbeeld in een Bunsens element het salpeterzuur onveranderd wordt
gelaten, en eerst het zink in een mengsel wordt geplaatst van 1 deel zwavelzuur
en 5 deelen water, en later in 1 deel zwavelzuur eu 10 deelen water, zoo is in
het laatste geval de
^ geleidingstegenstand
in de cel meer dan 2
maal zoo groot als inhet
eerste. Nog heeft men
langs den aangewezen
weg gevonden voor de
waarde der electromo-
torische kracht voor
eene cel met een enkel
paar
van Bunsen 800
« Grove 780
« Daniël 470
- Wollaston 208
Het mag verder van
zeer veel gewigt geacht
worden, dat deze wyze
van handelen ons be-
kend heeft gemaakt
met de wijze, waarop
de onderscheidene pla-
ten in de batterij moe-
ten vereenigd worden,
zaldestroomdegrootst
mogelijke sterkte be-
zitten. Om eeu denk-
beeld van die verschil-
lende vereeniging der
platen of cellen te ver-