Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
.672
middelste stelt de zinkplaat voor; zij is omringd door eene dubbeld omgebogene
koperplaat, die in de figuur donker is gekleurd, eu van boven niet gesloten is.
De plaat zink is tusschen de koperplaat, door middel van stukjes kurk of hou-
ten latten bevestigd, en treedt door een verlengstuk z en z boven de beide zijden
van het koper uit, zoodat de beide metalen elkander nergens aanraken. Wij zul-
len met de letters z en z' de beide zinkplaten blijven aanwijzen. Aan de zinkpla-
ten z euz' Zijn reepen koper s c en s c gesoldeerd, die vau het zink naar de in
hetvolgendeglas zich bevindende koperplaat trekken, en daarmede zamenhangen;
even als dus de reep koper s c der zinkplaat z' met de koperplaat in het glas v
verbonden is, zoo verbindt de koperdraad 5 c de zinkplaat z met het koper, het-
welk iu het naast v liggende glas zich bevindt, welke volgende glazen niet in de
figuur zigtbaar zijn. De reep koper, uitgaande van de laatste zinkplaat, is dus,
evenals de reep koper van de eerste koperplaat, vrij. Wij zien bij gevolg hier eene
inrigting, die volmaakt met den in fig.406 afgebeelden en daar beschrevenen be-
kertoestel overeenkomt; maar bemerken toch, dat het apparaat van Wollaston
groote voordeelen bezit; vooreerst staat tegenover elke zijde van het zink
eene kopervlakte, waardoor de in het zink opgewekte electriciteit aan beide zij-
den op het koper kan overstroomen, welke overstrooming daarom vooral aan
vele punten vau de oppervlakte der zinkplaat moet kuimen plaats hebben, de-
wijl het vocht de electriciteit veel minder goed geleidt dau het metaal; teu tweede
is de vloeistoflaag, door welke de E moet heenstroomen, tusschen de beide me-
talen platen zeer dun, hetwelk de werking des testerker maakt, en eindelijk
wordt, wegens de groote massa der vloeistof, die zich in elk glas bevindt, het
vocht niet spoedig van zijnen natuurlijken aard beroofd, door omstandigheden,
die wij later zullen leeren kennen, en waardoor anders de werkzaamheid bui-
tengewoon vertraagd wordt.
Fig. 4O8 stelt de wollastonsehe batterij van ter zijde gezien voor, terwijl
fig. 409 haar, zoo als men ze vanboven waarneemt, aanschouwelijk maakt. Het
Fig. 4O8.
-S
m i I M I TT
^iniriniïi^agaa