Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
671
Fig. 406.
van het andere door een reepje koper a vereenigd is. Men ziet hier dadehjk
de meeste overeenkomst met de kolom van Volta (zie fig. 403): ook hier is
koper en zink vereenigd, ener ligt eene vochtige laag tusschen elk paar, terwijl aan
het eene eind koper en aan het andere zink vrij is. Uit fig. 401 volgt nu dat iV
de negatieve en P de positieve pool is, want daar K in het i^^e glas het koper
of negatieve einde uitmaakt, en Z in de 4^® cel het zink of positieve einde, zoo
zullen de vrije platen Z in het l''« en K in het laatste die einden vertegen-
woordigen. Men bemerkt dat er alzoo van het zink in het of eindglas een
positieve electrische stroom door den sluitdraad, die hier met tittels is aangewe-
zen, naar het andere einde vloeit Deze stroom is door pijltjes kenbaar gemaakt,
en indien men van de rigting van den galvanischen of electrischen stroom in de
batterijen spreekt, bedoelt men altijd den weg, dien de positieve stroom neemt,
en deze ligt immer in den sluitdraad van het koper naar het zink, al stond er
slechts een enkel paar platen in een glas. Men heeft den vorm dezer batterijen
door verandering van den vorm der platen zeer menigvuldig afgewisseld; zoo
bestaat bijvb. de IVoUastonsche batterij (Zie fig. 407) uit eene reeks van naast elk-
ander geplaatste bak-
hig, 407.
■U t i i 'sz
1 m^ lp V C —
ken van aardewerk of
glas, van welke v en v'
er twee voorstellen.
Elk glas of elke cel is
gevuld met zuur water
(gewoonlijk water, dat
Tï T7 salpeterzuur
is toegevoegd) en daar-
in is eene koper en
zinkplaat gedompeld.
Men verbeelde zich in
de teekening deze beide
platen in elk glas op
den kant te zien; de