Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
.669
Fig. 404.
Fig. 405.

op het deksel aangewezen. Tusschen de genoemde platen hangt een enkel goud
hlaadje, dat door heide natuurlijk even sterk wordt aangetrokken, en dus rustig
in het midden blijft hangen. Eene glazen stolp beschermt het tegen togt, en
moet tevens tot bevestiging dienen van het metalen Staate, aan welks eene einde
het hangt, en waarvan het andere einde de verzamelplaat x van den condensa-
tor draagt (zie bladz. 623), die hier natuurlijk uiet vernist isen waarbij ook de bo-
venplaat kan gemist worden. Stellen wij nu, dat er eene koperen plaat is opge-
schroefd, en dat men op deze eene even groote zinken plaat legt, dan zal, zoo-
lang de platen op elkander liggen, het goudblaadje rustig blijven hangen; maar
naauwelijks is de bovenste plaat weggenomen, of het goudblaadje wordt nu naar
de positieve plaat heengetrokken, een bewijs, dat het met —E geladen is. Dit
is een overtuigend betoog voor de opwekking der galvanische electriciteit. Hoedanig
men, door de afwijking van het goudblaadje, ook de soort van electriciteit van
andere ligchamen met deze kolom gemakkelijk kan onderzoeken, zal niet verder
behoeven te worden uiteengezet. De beschrevene Bohnenberger electroscoop mag
vooral daarom voortreffelijk heeten, omdat hij volgens sommigen altijd zijne
kracht blijft behouden; zooveel is zeker, dat er zambonische kolommen bestaan,
die iu geene 30 jaren hunne werkzaamheid hebben verloren. Men wendt ze ook
wel aan, om het zoogenaamde electrische perpetuum mobile (de eeuwigdurende
beweging) tot stand te brengen. Om vau deze inrigting zich een denkbeeld te
verschaffen, zoo verbeelde men zich, dat er twee kolommen, ieder van 2000 pa-
ren, op een' kleinen afstand van elkauder verwijderd, loodregt naast elkander
staan, zoodanig dat de eeue de positieve, de andere de negatieve pool naar bo-
ven heeft gekeerd; dat verder de beide ondereinden door een reepje metaal goed
geleidend zijn verbonden, en het geheel behoorlijk geïsoleerd is; laat er nu tus-
schen de beide digt bij elkander staaude knopjes, waarin de bovenste polen der
kolommen eindigen, een geïsoleerd, zeer ligt bewegelijk metalen slingertje wor-
den opgehangen, zoo wordt dit door beide polen even sterk aangetrokken en het