Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
.628
buitenbekleedsel aan eu doet op den ring en het kapje uit den knop eene vonk
overspringen; neemt eindelijk ring en kapje voorzigtig weg, en bestrooit nu den
koek door het gaas met het gemengde poeder, dan scheidt zich van zelf de
menie van de zwavel. Door de wrijving van het poeder, ten fjevolgevan het
uitstrooijen, wordt de menie positief, de zwavel negatief electrisch; de eerste
wordt derhalve door de positief electrische plaatsen des koeks afgestooten, de
laatste aangetrokken. De zwavel heeft zich dus op de plaats, waar de ring en
het knopje stond, opgehoopt, de menie in fraaije fijne vertakkingen er zich van
verwijderd. Had men de flesch bij het binnenbekleedsel of den knop aangevat
en vonken van het buitenbekleedsel op den ring laten overspringen, die dan
te weeg gebragt worden door de vrij gewordene —E, zoo zou de figuur geheel
anders zich voordoen. Men kan deze proeven zeer afwisselen. Wanneer men
een koperen sterretje midden op den koek plaatst en verder op dezelfdewijze
handelt, of met den knop der geladene flesch een kruis over den koek trekt,
zoo worden de figuren ook zeer merkwaardig. Indien men midden op den
harskoek alleen een koperen kapje zet, vervolgens daaraan positieve electrici-
teit mededeelt, en daarna den koek met zwavelbloemen bestrooit, zoo vormt
het stof eene figuur, die fig 378 zigtbaar maakt. Laadt meu het kapje met
—E, en bestrooit men den koek met menie, dan ontstaat er eene ringvormige fi-
guur (zie fig. 379). Het verwarmen of omsmelten van den koek bevordert zeer
bet welslagen van het werk.
Fig. 378.
Fig. 379.