Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
595
Tig, 354>
355.
koper s r vastgesch roef-
den korteren cilinder
r r op zijne plaats ge-
houden Ouder aan
dezen korteren, dus
insgelijks doorboorden
cilinder r r is eene
plaat xu van geel ko-
per zoodanig aange-
bragt, dat deze voor
een gedeelte voorbij
de opening reikt, en
den stoom, die door 9
vloeit, daardoor nood-
zaakt den weg te ne-
men, welke door het
pijltje is aangewezen,
alvorens hij uit den
mond X kan ontsnap-
pen Men ziet, dat
door het stuk x u eene
groote wrijving van
den stoom en het me-
taal wordtveroorzaakt.
Men plaatst somtijds
een groot getal van
zulke uitstroomings-
monden op den hoeti
C, fig. 354. Bij den
4
kolossalen ketel boven vermeld bestaan 46 zulke
openingen. Aan eenen ketel intusschen, zooals de
figuur er een' voorstelt, bezigt men er meestal
slechts twee. Deze monden n', n', n', om het even
of er twee of meer zijn , heeft men (zie fig. 356)
aan ijzeren buizen van ongeveer 3 palm lengte be-
vestigd, welke weder op eene koperen of ijzeren
dwarsbuis f g zijn vastgeschroefd. De alzoo verlengde
monden of buizen loopen door eenen bak a 6 van dun
geel koper, die met koud water is gevuld, ten einde den stoom, eer hij de openin-
gen n' tl n' verlaat, voor een gedeelte in water te doen overgaan, hetwelk, zooals
reeds is aangemerkt, de werking door de meerdere wrijving zeer versterkt. Men
zorgt evenwel, dat de ijzeren buizen n n enz. niet onmiddelijk door het koude