Boekgegevens
Titel: Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Auteur: Burg, P. van der
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1854
3de, geheel omgewerkte dr.; Oorspr. dr. : 1846
Opmerking: Bevat ook: 'Fondslijst. van den uitgever G.B. van Goor ...' (36 p.)
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 738 F 19
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203607
Onderwerp: Natuurkunde: klassieke fysica: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eerste grondbeginselen der natuurkunde: strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleiding voor onderwijzers
Vorige scan Volgende scanScanned page
.590
nog boven het eerste gesteld, ook zou zelfs, bij een zeer vochtigen toestand van
den dampkring, het bestrijken der schijf^ met eene geringe hoeveelheid kaarsvet
veel bijdragen tot opwekking van de electriciteit. De groote houten, met bladtin
bekleeden ring die op den conductor wordt geplaatst, en welke drie a vier malen
de middellijn van den bol B heeft, is hoofdzakelijk bestemd, om de oppervlakte van
dezen laatsten aanmerkelijk te vergrooteii, en eene nog meer aanzienlijke hoe-
veelheid electriciteit op te hoopen. Nog zijn er aan de wrijvers e lappen zijde d
bevestigd, opdat de opgewekte electriciteit, vóór zij de naaldpunten bereikt, niet
zoude wegvloeijen.
Het zal de aandacht hebben getrokken, dat aan den conductor B en zijne drie
ringen alle scherpe boeken en kanten zijn vermeden. Dit geschiedt, om het weg-
vloeijen van de -f~E door de aantrekking van de negatief electrische luchtdeeltjes
tegen te gaan, en om alzoo den conductor geladen te houden.
Het is van belang, zooals later blijken zal, dat de negatieve electriciteit der
kussens voortdurend veronzijdigd, of liever door toevloeijing van -|-E in den ge-
wonen toestand gebragt worde, want zoo zij op het kussen bleef, zou zij zich zoo
sterk ophoopen, dat zij op de glazen schijf overspringen en de positieve electrici-
teit van deze veronzijdigen zou. Om dit voor te komen, heeft van Dreeven de
binnenvlakte der wrijvers innig met de veêren p verbonden; bovendien hangt van
de tafel een geleider af, bestaande in een' koperen ketting h, die de veêren en wrij-
vers met den grond in gemeenschap stelt, zoodat langs dezen de positieve electrici-
teit gemakkelijk kan toestroomen. Bij sommige machines kan men de wrijftoestel-
len ook isoleren en den conductor in gemeenschap met den grond stellen, waardoor
Fig. 351